Rum İsyanı 1820 | Rum İsyanı Nedenleri ve Sonuçları

Rum İsyanı 1820 | Rum İsyanı Nedenleri ve Sonuçları

Rum isyanı ya da diğer bir ismiyle Yunan isyanı, 1820 ile 1829 senelerinde Osmanlı’da azınlık olarak yaşamakta olan Rumların, başka devletlerin cesareti ile devlete karşı başlattıkları isyanlardır. Bu isyanlar sonucunda ise Yunanlılar bağımsızlıklarını ilan ederler ve bu durum Osmanlı’nın gücünün oldukça zedelenmesine neden olur. Diğer Balkan ırklarının ayaklanmasına da aynı zamanda öncülük etmiş olan önemli bir olaydır.

Rum İsyanı Nasıl Başladı?

Fransız ihtilali sonrasında halka yayılmış olan milliyetçilik ve bağımsızlık düşünceleri, Osmanlılar’ın maddi ve manevi olarak çökmesine sebebiyet vermiştir. Fransız ihtilali sonrası isyanda bulunan Sırplar, Rumlar’ı cesaretlendirmiştir ve bunun sonucunda Rum isyanı ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki devletlerin Yunanlılar’ın bilgeliğine olan hayranlıkları ise, onlara destek çıkmalarına sebebiyet vermiştir ve isyancılar güç kazanmıştır. Rumlar ve Yunanlılar, Avrupa’ya doğru yol almışlardır ve onların kültürlerini benimsemişlerdir. Aynı zamanda İstanbul’da açılmış olan birtakım gizli cemiyetler de Rumlar’a maddi destekte bulunarak bağımsız devlet oluşturmaları konusunda oldukça yardımcı olmuşlardır.

Rum İsyanı Nedenleri

Rum isyanının nedenleri iç ve dış nedenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İç Nedenleri:

– Osmanlı’nın yönetimi sarsılmıştır.

– Uzun süreli savaşlar meydana gelmiştir.

– Vergiler oldukça artmıştır.

– Rumlar’ın ticaret burjuvazisi giderek zengin bir hale gelmiştir.

– Rüşvetler artmıştır.

– 1804 senesinde yaşanan Sırp isyanı, azınlıkları etkilemiştir.

– Rumlar’ın kültürel değerleri gelişmiştir.

– Etnisi Eterya adı altında olan cemiyetin faaliyetleri artmıştır.

Dış Nedenleri:

– Fransız İhtilali’nden sonra birtakım fikirler Rumlar arasında yaygınlaşmıştır.

– Yunanlılar denizcilik alanında gelişmişlerdir ve Avrupa’yı tanımak ve takip etmek isterler.

– Rusya, sıcak deniz politikası için Osmanlılar’ı dağıtmak ister.

–  Bizans Devleti’ni yeniden ortaya çıkarmak gibi düşünceler ortaya çıkmıştır.

Rum İsyanı Sonuçları

Yunanistan Krallığı başarıyla kurulmuştur.

Osmanlı’da yaşayan Müslümanlar ile Müslüman olmayan kişiler arasındaki iletişim bozulmuştur.

Osmanlı’da yaşamakta olan halkın huzuru bozulmuştur.

Osmanlı’lar imzalamış oldukları Edirne Antlaşması nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin otoritesi ve gücü azalmıştır.

Osmanlı Devleti giderek çöküşe geçmiştir.

Yorum gönder