Felsefe Tarihi Neden Yunanlılarla Başlar?

Felsefe Tarihi Neden Yunanlılarla Başlar, Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi Neden Yunanlılarla Başlar?

Felsefe tarihi çok uzun bir zaman dilimi olmakla beraber, bu tarihin Yunanlılarla başlaması da elbette tesadüf değildir, Yunanlılar ya da roma ırkı olarak benimsenen bu ırklar tarih boyu en eski medeniyetlerden biri olmaktadır.

Felsefe Tarihi Neden Yunanlılarla Başlar?

Felsefe grekçe diline göre sevgi anlamını taşıyan fila ile doğru ve hikmet anlamlarına gelen sofiadan oluşmaktadır. Yani doğru sevgisi ya da hikmet sevgisi olarak açıklanabilir. Filosofia kelimesi, Arapça doğrudan felsefe olarak geçmiş ve Türkçe’de de bu şekilde kalmış, yani Türkler de bu düşünce fikirlerini felsefe olarak adlandırmaktadır. Felsefe bilginlerine o dönemlerde sofos adı verilmekteydi, ancak Pisagor, felsefe bilginlerine sofos denmemeli, çünkü Sofos sadece tanrıdır demiştir.  Gerçek bilginin sadece Tanrı olduğu inancını taşıyan Pisagor diğer temel öğretilerinde de bunu kabul etmiştir.

Felsefenin Ortaya Çıkışı

Felsefe’nin ilk kez nerede ortaya çıktığı ve ilk temsilcisinin kimler olduğu hakkında yürütülen çok fazla çalışma ve yine buna bağlı olarak da ortaya atılmış olan pek fazla fikir vardır. Pek çok felsefi bilgine göre, felsefenin esas doğuş yeri Batı Anadolu’da bulunan dünyanın en esi yerleşim yerlerinden biri olan İyonya’da doğduğu iddia edilmekteydi. Sonrasında ise, Yunanistan’a geçmiş ve orada gelişimini sürdürmüştür, ancak yine pek çok bilgine göre, felsefe sadece Yunanistan’da doğmuştur. Felsefenin doğuş yeri olarak kesin ve net bir bilgi ortada olmasa da bugünkü Türkiye sınırlarında doğmuş olması muhtemel olarak kabul edilmektedir.

Felsefe Tarihi

Felsefenin Yayılması

Felsefe tarihi doğduğu ilk günden beri gerek Türkiye’de gerekse Yunan bölgelerinde olsun her zaman için hızlı bir şekilde gelişen ve çok önemli felsefecileri geliştiren bir düşünce akımıydı. Felsefenin önce Türk veya Yunanlılardan daha sonra Avrupa’ya geçmesi ve ardından tüm dünyaya yayılması da kaçınılmazdı, nitekim 400’lü yıllarda Çin’de çok ünlü bir filozofun bulunması da felsefenin o yıllarda bile dünyanın dört bir yanına dağıldığının bir kanıtı olarak kabul edilebilir ve o tarihte pek çok felsefeci, felsefe dünyasına hizmet etmiş ve felsefe alanında çok fazla düşünce ve ana fikir ortaya atılmıştı, felsefe tarihi işte o günden bu yana oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır.

Yorum gönder