Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti zamanında hem tarımın devam etmesi hem de taşrada olan asayişin sağlanması için tımar sistemi kullanılıyordu. Aslında Osmanlı Devletinin uzun yıllar boyunca başarılı olmasında en önemli etken de aslında tımar sistemiydi. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda tımar sistemi gibi güçlü ve köklü sisteme dayalı olduğundan ötürü Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. Peki, Tımar Sistemi Nedir? Tımar Sistemi Özellikleri Nelerdir? Tımar Sistemi Faydaları Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar etkili olan en önemli toprak sistemi tımar sistemidir. En bilinen tanımıyla toprak yönetim sistemi olarak kabul edilen Tımar sistemi hem barış zamanında hem de savaş zamanında ordunun asker ihtiyacını karşılamaktır. Tımar sisteminin piyasaya çıkmasındaki en önemli amaç ise devlet hazinesinden herhangi bir para çıkmadan savaşa hazır bir orduyu oluşturmaktır. Devletin tımar sistemi bozulmaya başlayınca, devlet temelden çökmektedir. İşte, Tımar Sistemi ile ilgili detaylar…

Tımar Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti’nin güç kazanması için kurulan Tımar Sisteminin temelleri Osmanlı Devletinin bazı kaynaklara göre ikinci bazı kaynaklara göre üçüncü padişahı olan Orhan Gazi’ye dayanmaktadır. Devlet, bu sistemde halka ekip biçmesi için toprak veriyor ve o kişiden vergi almak yerine topraktan elde ettiği gelire göre asker yetiştirmesini istiyor. Böylece hem toprak boş kalmamış, hem köylü üreterek para kazanmış hem de asker devlete yük olmadan savaşa hazır hale gelmiş oluyor.

Tımar Sistemi Özellikleri

Tımar Sistemi Özellikleri çok sayıda olmaktadır. Özellikle tımar sistemiyle beraber devletin otoriter gücü artmış ama maaş gücü de azalmıştır. Araziler de boş kalmamakla beraber sürekli üretim yapılmıştır. Genel olarak ordunun asker gereksinimini ve giderlerini karşılayan Tımar sistemi, toprağa duyulan bağlılığı arttırıp, yerleşik hayatın artmasını sağlamıştır. Bu sayede bir düzen ortaya çıkmış, vergi toplanması daha sistemli ve daha düzenli hale gelmiştir. Devletin cebinden para çıkmadan asker ihtiyacının karşılanması sağlanırken aynı zamanda köylüler ağır vergiler vermeden ordunun asker ihtiyacı da kolaylıkla karşılanmış olacaktır.

Tımar Sistemi Amaçları Nelerdir?

Tımar Sistemi Amaçları tarihi bakımdan araştırma yapan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti bir yönetim anlayışıyla yönetildiği için taşra adı verilen bölgelerin güvenilirliği sağlanamıyordu. Tımar sisteminin ortaya çıkmasındaki en büyük amaç ise Sipahi Askerlerini taşra bölgelerine atayarak bölge güvenliğini sağlamak asıl amaçlarıydı. Ekonomik açıdan da devlete fayda sağlayan Tımar sistemi uzun yıllar etkisini göstermiştir.

Tımar Sistemi Neden Bozuldu?

Tımar sistemi neden bozuldu? Tımar sisteminin bozulmasında hem iç hem de dış etkenlerin etkisi vardır. Özellikle IV. Murad’ın hüküm sürdüğü 1613 ile 1640 yılları arasında tımar sisteminde aksamalar yaşandı. Bu aksamaların en önemli sebebi de ülkede yaşanan iç karışıklıklar olmakla beraber ülkenin farklı bölgelerinde çıkan isyanlar olmaktadır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde de art arda pek çok savaş kaybedilince topraklar askerlere az gelmiş ve çiftçiler de o toprağı ekememeye başlamışlardır. 1839 tarihinde Tanzimat Fermanı yayınlanmasıyla Tımar Sistemi kaldırılmıştır. Tımar sisteminin kaldırılması ülkede de giderek çöküş yaşanmasına neden olmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Miryokefalon Savaşı 1176

Yorum gönder