Prometheus Mitoloji | Prometheus’un Nitelikleri

Prometheus Mitoloji | Prometheus’un Nitelikleri

Prometheus mitoloji de İapetos ile Kyleme’nin oğlu, Atlas, Epimetheus ve Menoitios’un ise kardeşidir. Bazı kitaplar ise Prometheus’un annesini Asia, kardeşini ise Athos olarak göstermektedir. Prometheus da tıpkı diğer kardeşleri gibi tanrı düzeneğine kafa tutmuş ve kabul etmemiş bir tanrıdır. Fakat diğer kardeşlerinden farklı olarak Prometheus insanlığı yaratmıştır ve onlara ateşi vererek düzeni tamamen değiştirmeyi amaçlamıştır.

Prometheus aynı zamanda Titanlar’ın soyundan gelmektedir. Prometheus’un evlenmiş olduğu eşi de birçok tarihi kaynaklara göre değişiklik göstermektedir. Genellikle Kelaino ya da Kylemene olarak bilinmektedir. Çocukları ise Deukalion, Iykos ve Khamaireus olarak bilinir. Bazı kaynaklarda yine farklı olarak Hellen, Aitnaios ve Thebede de eklenebilir.

Prometheus Mitoloji

Prometheus’un Nitelikleri

Prometheus mitoloji alanında düşünülecek olursak en zeki ve bilge olan tanrılardan biri olarak bilinmektedir. Titanlar’ın ayaklanması yaşanırken kendi soyunun tekrardan yenileneceğini önceden tahmin etmiştir ve kardeşini ikna ederek Zeus’un yanında bulunmuşlardır. Prometheus olayları önceden görebilen, sezebilen bir zekaya sahiptir ve bu ona birçok konuda yardımcı olmuştur. Aynı zamanda oldukça kurnaz ve sivri bir akla sahipttir ve bunu yerinde, olabildiğinde yardımsever bir şekilde kullanmaktadır. Athena’nın doğumunda şans eseri orada bulunan Prometheus, orada uygar bir yaşam için gerekli olan her şeyi öğrenmiştir ve bu bilgileri insanlara sunmaktan başka bir şey düşünememiştir.

Prometheus’un ismi önceden sezen ve gören anlamlarına gelmektedir. Prometheus Zeus tanrısının, bir gün oğlu vasıtasıyla devrileceğini önceden görmüştür fakat bunu hiçbir şekilde Zeus’a söylemeyerek ondan saklamıştır.

Prometheus’un Ateşi Çalması Efsanesi

Zeus, Prometheus’u birtakım davranışları yüzünden cezalandırmak ister ve bir daha etler pişirilmesin diye ateşi tamamen yasaklar. Fakat daha sonradan kurnaz bir karakteri olan Prometheus, Zeus’u kandırır ve bir şekilde Olympos’dan çıkarak güneşin tekerleğinden bir ateş çalar ve bunu bir kabın içerisine koyarak insanların yanına götürür. Başka efsanelere göre ise Prometheus bu ateşi Hephaistos’un ocağından çalmış olduğu söylenir. Zeus, insanların tekrardan ateş ile kavuşmasını görünce çok öfkelenir ve hem insanları hem de Prometheus’a bir ceza vermek için yeni fikirler düşünmeye başlar.

Yorum gönder