Asya Hun Devleti Kurucusu Kimdir?

asya hun devleti

Asya Hun Devleti Kurucusu Kimdir?

Büyük Hun Devleti olarak da bilinen bu teşkilatlanmanın tarihi ve kurucusu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak kaynakların MÖ 220 yıllarına kadar dayandırılmasından ötürü de bu devletin bu yıllarda kurulduğu düşünülmektedir. Kurucusunun da Teoman olduğu düşünülen Asya Hun Devleti ile ilgili Çin kaynaklarından rastlanılmaktadır. MÖ 318 yılına dek Hunlar hakkında bilgi bulunsa da herhangi bir hükümdara ait ize rastlanamamıştır. Bu yüzden ilk hükümdar olarak Teoman olarak gösterilmiştir. Daha öncesine dair izlerin bulunmasından ve Türkler hakkında birtakım bilgilere rastlanmasına rağmen bir devlet anlayışının vuku bulmamasından dolayı bu şekilde bir durumun ortaya çıktığı da söylenebilmektedir.

Büyük Hun Devleti Nerede Kuruldu?

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Bayrak,Asya Hun Devleti Kurucusu Kimdir?, Asya Hun Devleti Nerede Kuruldu? , Asya Hun Devleti En Parlak Dönemini Hangi Hükümdar Döneminde Yaşamıştır?

Türklerin ana yurdu olarak bilinen Orta Asya içerisinde Türklerin birçok devletle tarih sahnesinde bulundukları yerdir. Asya Hun Devleti de bu coğrafyada kurularak, bozkırlarda göçebe olarak yaşamlarını sürdüren boyları bir araya getiren bir teşkilatlanma olarak adlandırıldı.

Çinlilerle mücadele içerisinde geçen bu yıllar, Türklerin farklı devlet kurmalarının nedenleri arasında da sayıldı. Altay Dağları ve Maveraünnehir civarında kurulan Asya Hun Devleti’nin başkenti ise kaynaklarda Ötüken şehri olarak ortaya çıkar. Bu devletin uzun yıllar boyunca bölgede hüküm sürdüğü de belirtilmektedir. Tarihçilerin Çin kaynaklarından edindiği bilgilere göre Çinlilerle türlü ticari ilişkiler içerisinde olduklarından da bahsedilmektedir.

Büyük Hun Devleti En Parlak Dönemini Hangi Hükümdar Döneminde Yaşamıştır?

Asya Hun Devleti en parlak dönemini Mete Han hükümranlığı sürecinde olmuştur. Devletin asıl gücüne bu hükümdar döneminde ulaşıldığı ifade edilmektedir. Sibirya, Japon Denizi, Hazar Denizi ve Çin Seddi arasında yer alan geniş bir coğrafyanın hakimiyeti Mete Han döneminde Asya Hun Devleti elinde olmuştur. Orta Asya’nın bozkır yapısında göçebe toplumların seyrek nüfuslarının bu denli geniş bir coğrafyaya hakim olunmasında da etkisi oldukça büyük olarak adlandırılmaktadır. Mete Han tüm obaları kendi çatısı altında toplamayı başardığından dolayı, obaların sahip olduğu alanları da elinin altında tutmayı başarmıştır. Aynı zamanda da Mete Han, M.Ö. 209 yılında ilk düzenli Türk ordusunu da kuran kişi olarak adlandırılmaktadır.

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Bayrak,Asya Hun Devleti Kurucusu Kimdir?, Asya Hun Devleti Nerede Kuruldu? , Asya Hun Devleti En Parlak Dönemini Hangi Hükümdar Döneminde Yaşamıştır?

Yorum gönder