Göktürk Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

Göktürk Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

Aşina Kabilesi’ne mensup olarak bilinen Göktürk Devleti için bugün Göktürk Devleti’nin kurucusu kimdir sorusuna yanıt bulacağız okumaya devam edin.

Bu kabile Hun Devleti’nin soyundan gelmektedir. Aynı zamanda da devletin yıkılmasından sonra Altay Dağları’na çekilerek, bu dağın güneyinden yayılmışlardır.Göktürk Devleti, kuruluş esnasında doğusunda Çin, batısında ise Sasani Devleti ile komşuydu. Göktürkler diplomasiye önem vererek Çin, Bizans ve Sasani Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde olmaya önem vermiştir.

Göktürk Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

göktürk bayrağı

Tarihte ilk Türk adını taşıyan devlet olarak bilinen Göktürk Devleti, Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 552 yılında kurulan bu Türk devleti, 6 milyon metrekarelik bir alanda hükümranlık sürüyordu. Türk geleneklerine göre Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yabgu da Göktürk Devleti’nin batı kanadını yönetmekteydi.

Bumin Kağan öldükten sonra yerine oğlu Issık Kağan hükümdar olmuştur. 1 yıl sonra ölen Issık Kağan’dan sonra ise Mukan Kağan tahta çıkmıştır. Mukan Kağan dönemi, Göktürk Devleti’nin en parlak dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Mukan Kağan öldükten sonra devlet çöküş süreci içerisine girmiştir. Ta-po’nun başa geçmesi ve Batı devletini yöneten İstemi Kağan ile anlaşamaması türlü sorunların çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda Ta-po, Çin hayranı ve Budist olduğundan dolayı, İşbara Kağan döneminde Göktürk Devleti ikiye ayrılmak durumunda kalmıştır.

Göktürk Devleti Kurucusu Hakkında Kısa Bilgi

Göktürk Devleti’nin kurucusu olan Bumin Kağan, Türk aşiret beylerinden olan babası Nadulu desteğiyle zaman içinde yükselmiştir. Göktürk ve Töles kabilelerini tek bir devlette toplamayı başararak, Juan Juan kabilesine karşı savaşmıştır. Böylelikle onların esaretinden Türkleri kurtararak, bağımsızlık savaşında önemli bir yer tutmuştur. Çin ile de iyi ilişkiler içerisinde olmaya önem vermiştir.

Bumin Kağan, Çin prensesiyle de evlenerek, Çin2deki karmaşadan yararlanmış ve devlet kurmayı başarmıştır. Kardeşi İstemi Yabgu da bu devletin kurulumunda kendisine büyük destek vermiştir. Devletin başkenti de Ötüken olmuştur.

Göktürk devleti 700 yıl sonra Hunlardan sonra kurulan ilk Türk devleti olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan Türk adını taşımasından dolayı da Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Bumin Kağan da bu yüzden ayrı tutulmaktadır. Bumin Kağan, aynı zamanda başarıları sayesinde İllig Kağan olarak da adlandırılmaktadır.

Yorum gönder