Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları

Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları

Roma İmparatorluğu M.Ö 1. Yüzyılda kurulmuş ve genel olarak Akdeniz’de hüküm sürmüştür. Bugün Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları dönemini inceleceğiz.

Dünya’nın en büyük imparatorlukları arasında sayılan Roma; toplamda 6 milyon kilometrekarelik bir alana egemen olduğu biliniyor. Avrupa’nın büyük bir kısmının yanı sıra, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Anadolu’ya da uzun yıllar boyunca hükmetmiştir. 375 yılından başlayan Kavimler Göçü dalgasıyla beraber buhran sürecine giren Roma İmparatorluğu, 395 yılında Doğu Roma ve Batı Roma olmak üzere iki ayrı devlet haline gelmişti. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında gerçekleşen Germen saldırılarına dayanamayarak, tarih sahnesindeki rolünü sonlandırmıştı. Doğu Roma olarak bilinen Bizans İmparatorluğu ilse 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından sona erdirilmiştir.

Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları

roma imparatorluğu en geniş sınırları

Roma kurulduğundan beridir cumhuriyet olarak teşkilatlanmış ve bu şekilde bir yönetim mevcut olmuştur. Kimin tarafından kurulduğu tam olarak bilinmeyen Roma İmparatorluğu’nun en ünlü hükümdarı ise Julius Sezar’dır. Romalı asker ve diplomat olarak bilinen Sezar, aynı zamanda da Dünya tarihinde de önemli bir kişiliktir. Sezar, Roma İmparatorluğu’nda “Hayat Boyu İmparator” unvanını alan ilk kişidir. Roma’nın cumhuriyetle değil monarşik bir yapıyla yönetilmesine dayanak oluşturmuştur. Roma İmparatorluğu’nu daha merkeziyetçi bir hale getirmek isteyen Julius Sezar’a karşı senatörler büyük bir şüpheyle bakmıştır. Zaman içerisinde de kendisine suikast planı gerçekleştirmiş ve başarılı olmuşlardır.

Batı Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü

Batı Roma İmparatorluğu’nda kurulumundan itibaren güçlü bir yönetim söz konusu değildir. Devlet daha çok askerler tarafından yönetilmiştir. 410 yılından itibaren isyanlar baş göstermeye başlamış ve ilk isyanlar da Vizigotlar ve Vandallar çıkarmştır. 475 yılında ise Flavius Orestes isyan çıkararak imparator Julius Nepos’u tahttan indirmiştir. Sonrasında da tahta Romulus Augustus’u geçirmiştir. Sonrasında da 476 yılında Orestes’in emrinde bulunan Germen askerler isyan çıkararak toprak istemiştir. Germen Kralı Odoacer tarafından da desteklenen bu ayaklanma Orestes’in idamıyla son bulmuştur. Böylelikle Germen Kralı Odoacer, İtalya’yı tamamen ele geçirmiştir. İtalya’yı ele geçirmesiyle beraber de Batı Roma İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden silinmesi durumu oluşmuş ancak Doğu Roma varlığına devam etmiştir.

1 yorum

comments user
Mehmet983

Roma imparatorluğunu çok geniş bir tarihtir iyi bir yazı olmuş teşekkürler

Yorum gönder