Osmanlı Devleti Kuruluş Yılları

Osmanlı Devleti Kuruluş Yılları

Anadolu Selçuklu Devleti, yaşadığı Kösedağ Savaşı sonunda büyük bir buhrana sürüklenmiştir. Kösedağ Savaşı kaybedildikten sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı. Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ortaya bir çok beylik ortaya çıkmıştır. O beylikler arasında ne küçük beylik olan Osmanoğulları Beyliği ileriki zamanda Büyük Osmanlı Devletinin temellerini atacak bir devlet olmuştur. Biz bugün sizlere, Osmanlı Devleti Kuruluş Yılları konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

 

  •  Osmanlı Devletinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak güçlü bir merkeziyetçi yönetim anlayışının görülmesi,
  • Batıda sınır komşusu olan Bizans İmparatorluğunda yaşanan iç karışıklıklar
  • Anadoluda güçlü bir devletin bulunmaması
  • Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde Anadolu Beylikleri arasında mücadeleye karışmayarak Bizans yönünde sınırlarının genişletilmesine önem verilmesi ve diğer Türk beyliklerinin de desteğinin sağlanmasıdır
  • Ahilerin ve Gaziyan-ı Rum adı verilen Türkmenlerin desteğinin alınması,
  • Yeni fethedilen yerlerde uygulanan iskan politikası
  • Fethedilen yerlerde din ayrımı gözetmeksizi halka din ve ibadet özgürlüğünün verilmesi

gibi olaylar, Osmanlı Devletinin kısa süre içerisinde büyümesine neden olmuştur.

Osmanlı Devleti Kurucusu

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti, öncelikle bir topluluktan ibaretti. Osmanoğulları Beyliği ya da Osmanoğulları topluluğu denilen bu topluluğun yöneticisi Kaya Alp idi. Peki kim bu Kaya Alp. Kaya Alp, adını duyduğumuz meşhur Ertuğrul Gazi’nin babasıdır. Her ne kadar Ertuğrul Gazinin babası tartışmalı bir konu olsa da son yapılan araştırmalardan ötürü Kaya Alp olduğunun kanaatine varılmıştır.

Kaya Alp, hayatını kaybettikten sonra beyliğin başına oğlu Ertuğrul Gazi’yi getirmişti. Ertuğrul Gazi de kardeşi Dündar Bey ile ters düşmüştür. Dündar Bey ve Gündoğdu ilerlemek istemese de Ertuğrul Gazi bunları dinlememiştir. Her ne kadar ters düşerse düşsün Ertuğrul Gazi yanına aldığı 400 kişilik çadırla Anadolu topraklarına doğru ilerlemeye başlamıştır. Yolda giderken Alaaddin Keykubat, Moğollarla Savaşıyordu. Bu savaşta Alaaddin Keykubat’a yardım ederek, onların savaşı kazanması sağlanmıştır. Bundan ötürü de Ertuğrul Gazi’ye Söğüt ve Domaniç yurt olarak verilmiştir. Başka bir rivayete göre de Ertuğrul Gazi, kardeşinden ayrılırken, Alaaddin Keykubat’tan Karadağ’ı yurt olarak istemiş ve Alaaddin Keykubat da burayı yurt olarak vermiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Göktürk ve Bizans İlişkileri

Yorum gönder