Orta Asya Türkleri Yaşamı

Orta Asya Türkleri Yaşamı

Orta Asya Türkleri Yaşamı

Orta Asya Türkleri yaşamı ele alındığında göçebe bir yaşam biçimini benimsemişlerdi. Mevsimlere göre farklı noktalarda yaşayan Türkler, kabileler halinde ve bu coğrafyada dağınık bir şekilde hayatlarını idame ettirmektedirler. Devlet fikirleri ile hareket etmeyerek, sadece boylar halinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Hayvancılıkla haşır neşir olan Türklerin, sürüler halinde hayvanları besleyerek, geçimlerini bu şekilde sağladıkları da bilinmektedir. At, koyun gibi hayvanlara önem verdikleri de bilinmektedir.

orta asya türkleri

Orta Asya Türkleri yaşamı içerisinde demirin ve demircilik faaliyetinin de oldukça önemli bir yer tuttuğu söylenmektedir. Silah üretme ve bulundukları coğrafyada hüküm sürmek adına demiri her zaman kutsal olarak kabul görmüşlerdir. Yazlık ve kışlaklar arasında gidip gelerek, en ideal yaşam alanlarını bulmak adına hareket halinde olmuşlardır.

Orta Asya Türkleri İnsanları

Orta Asya’da yaşayan Türkleri baz aldığımızda dini açıdan da Şamanist ve Kök Tengri inancını görebilmekteyiz. Doğa ve ruhlara inanan bir inancın varlığı, İslamiyet’i kabul edene kadar sürmüştür. Öte yandan Hazarlar ve Uygurlar gibi topluluklar da zaman içerisinde Kök Tengri inancından ayrışarak, farklı inançlara doğru yönelmişlerdir.

Orta Asya Türk toplumlarında genel olarak cezalandırma şekli de basit olarak görülmekteydi. Ağır bir suç işleyen kişilerin idamla cezalandırıldığı bilinmekteydi. Aynı zamanda da kısa süreli hapis ya da dayak gibi cezalar da yaygın olarak göçebe toplumlar içerisinde verilmekteydi.

Orta Asya Türkleri Haritası

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin çok geniş bir coğrafyada yaşadıkları bilinmekteydi. Batıda Hazar Denizi’nden Doğu’da Japon Denizi’ne kadar olan kısımda Türklerin yaşadığı bilinmekteydi. Altay Dağları ve Çin sınırına kadar dayanan Orta Asya’da Türklerin uzun süredir kabileler halinde ve farklı devletlerle varlık gösterdiği de görülen bir durumdu. Bu coğrafyada Malazgirt Meydan Savaşı’na kadar varlık gösteren Türkler, daha sonradan Anadolu ve Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyerek, daha geniş bir alanda yaşamaya başlamışlardı. Türklerin ana yurdu olarak sayılan Orta Asya toprakları, her zaman anavatan olarak değerlendirilmektedir. MÖ 1000 yılına kadarki Andronovo kültürüne kadar Türklerin Orta Asya üzerindeki etkisi sürekli olarak hissedilmekte ve tarihçiler tarafından da saptanabilen bir durum olarak adlandırılmaktadır.

Yorum gönder