İkinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

2.dünya savaşı

İkinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı pek çok ülkenin etkilendiği milyonlarca insanın hayatını kaybettiği dünya tarihinde iz bırakmış önemli bir savaştır. Bu büyük savaş sonrası pek çok devlet yıkılmış,sömürgecilik faaliyetleri azalmış ve yeni sınırlar çizilmiştir. İkinci Dünya Savaşı neden ve sonuçlarını maddeler halinde inceleyelim.

İkinci Dünya Savaşı Nedenleri

● Almanya Devletini 1919 yılında imzalanan Versay Antlaşması’nda haksız maddelerin yer aldığını ve yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini dile getirmesi İkinci Dünya Savaşının en temel nedeni olarak gösterilebilir.
● I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış antlaşmalarıyla belirlenen yeni sınırlar milliyetçilik esasına uygun olmadığı için yeni etnik çatışmalara ve belirlenmiş olan yeni sınırın sorunları ortaya çıkmasına neden olması.
● İtalya devletinin harbi kazanmasına rağmen isteklerine ulaşamaması ve yönetime geçen Faşistlerin saldırgan bir yol izlemesi.

● Yeni bir imparatorluk kurmak isteyen Japonya Devleti’nin Asya Kıtasın’dan Avrupa Ülkelerini çıkararak, sömürge imparatorluğunun sınırlarını genişletmek istemesi.
I.Dünya Savaşı‘nın ülkeler arasındaki dengeleri yerle bir etmesi ve buna bağlı olarak savaştan sonra huzursuzluğun giderek artması ve dünyada ki barışını korumak maksadıyla kurulan Milletler Cemiyeti’nin bu barışı sağlayamaması.
● Japonlar Mançurya’yı, İtalyalar Habeşistan’ı işgal etti ve Almanlar’ın ise Rhur Bölgesini silahlandırdı ancak Milletler Cemiyeti bu olaylara her hangi bir yaptırım uygulayamadı.
● İtalyanlar ve Almanlar’ın İspanya’daki iç çatışmalarında cumhuriyetçi yönetime karşı faşist bir politika izleyen General Francisco Franco’nun yanında savaşmak amacıyla askerler gönderdi ayrıca yeni silah ve uçaklarını da denediler.

ikinci dünya savaşı

İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

● ABD, İngiltere ve SSCB İkinci Dünya Savaşından galip çıktı.
● Komünizm giderek yaygınlaştı. SSCB hem Orta Avrupa hem de Balkanlar’da kendisine bağlı olan komünist yönetimler kurdu.
● Nazizm ve Faşizm rejimleri sona ermiş oldu.
● Atom bombası ile Nükleer Savaşların gücü ortaya çıktı.
● ABD ve SSCB dünya lideri olmak maksadıyla yarışına girdiler. Sıcak savaş dönemi yerini Soğuk Savaş dönemine bıraktı.

● Sömürgecilik dönemi giderek yok olmaya başladı. Mısır,Cezayir,Hindistan, Pakistan, Tunus, Fas,Libya bağımsızlığını kazandı.

● ABD,İngiltere,SSCB, Fransa ve  Çin öncülüğünde BM kuruldu.

● Birleşmiş Milletler Antlaşması , 25 Nisan 1945 yılında San Francisco’da (ABD) bir araya gelen BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı (San Francisco Konferansı) sonrasında, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 51 devlet tarafından 26 Haziran 1945’de imzalandı,
24 Ekim 1945’de yürürlüğe girdi.

Yorum gönder