Tarihi Galata Kulesi

galata kulesi

Tarihi Galata Kulesi

1200’lü yıllarda Roma İmparatorluğunun zayıflaması ile birlikte Cenevizliler bu bölge içerisinde surlar inşa ederek kendi himayeleri altına almışlardır. Yapılan uyarılar ile surların bir kısmı yıkılmış olsa da yıkılan surların yerine birbirine çok yakın taştan binalar yaparak bu surların yerini koymuşlardır ve bölgenin en yüksek yerine gözetleme kulesi olarak Tarihi Galata Kulesi’ni inşası etmişlerdir.

Osmanlı Döneminde Galata Kulesi

Osmanlı döneminde ise Galata bölgesi yine dış bir mahalle olmak ile birlikte ayrı bir kadısı bulunmuştur. Ancak 1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra Cenevizliler iskân ve ticaret haklarını koruyarak bu bölgede yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Fetihten sonra bile Osmanlı halkının çok fazla içine almadığı galata bölgesi daha sonrasında kıymet kazanarak ilerleyen yüzyıllar içerisinde bankaları ve otelleri ile parlak dönemine geçiş sağlamıştır. Dünyanın en eski üçüncü metrosu da burada yer almakta olup 1875 yılında açılan tünelle 575 metre uzunluğunda hat döşenmiştir.

galata kulesi

Tarihi Galata Kulesi tahmini bulgulara göre 500’lü yıllar içerisinde Romalılar tarafından inşa edilmiş olup bu günkü şeklini ise 1348 yılında Cenevizliler tarafından almışlardır Ancak İstanbul’un Fethi ile Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu haç indirilmiştir. İstanbul’un Fethinden sonra Galata Kulesi farklı amaçlar için kullanılmıştır.

1500’lü yıllarda meydana gelen büyük bir depremde ciddi zararlar görmüş olan Tarihi Galata Kulesi o dönemin önemli mimarlarından biri olan Hayrettin Tarafından onarılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu kule hapishane olarak kullanılmış ve Kasımpaşa tersanesinde çalışan mahkûmlar burada tutulmuşlardır. 1500’lü yılların sonunda ise Takıyüddin Efendi tarafından rasathane kurulmuş olup Sultan 3. Murat döneminde çevredekilerin meleklerin eteklerinin altına bakılıyor sözleri nedeni ile yıldızlar ile uğraşmakta hayır yok denilerek rasathane kapatılmıştır.

Yorum gönder