Felsefede Bilinmesi Gereken Filozoflar Kimlerdir?

Felsefede Bilinmesi Gereken Filozoflar

Felsefede Bilinmesi Gereken Filozoflar Kimlerdir?

Filozoflar, felsefenin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayan hayata bakış açımızı şekillendiren fikirleri ortaya atan ve destekleyen kişilerdir, felsefede bilinmesi gereken filozoflar bugüne kadar çok fazla akım öne sürmüş ve desteklemişlerdir

Filozofların desteklemiş olduğu bu fikirler zamanla pek çok insan tarafından kabul görmüş fikirlerden oluşmaktadır. Felsefi akımları ortaya atan söz konusu bu filozofların arasında dünyaca ünlü Konfüçyüs, Sokrates gibi isimler de bulunmaktadır. Bu filozoflar düşünmeyi ve biliye ulaşmanın yolunu Felsefede bulmuşlardır.

Konfüçyüs

En büyük Çin Bilgesi, filozof ve aynı zamanda bir yönetici olan Konfüçyüs’ün ilkeleri Çin’de resmi din olarak kabul görmesini sağlamıştır. Konfüçyüs felsefesinde ahlak ve siyaset gibi konular baskın gelmektedir ve bu felsefi görüşe inananlar, yerlerin ve göklerin birbirini dengeleyen güçler olduğuna inanmakta ve ortak varoluş felsefesini kabul etmekteydiler.

Sokrates

Milatten önce, 469’da dünyaya gelen Felsefede bilinmesi gereken filozoflar arasında yerini alan ünlü filozof Sokrates, Yunan felsefesini kuran bir filozoftur. Sokrates, kendi çağının ünlü filozoflarına sorduğu sorularla onları bunaltmış ve ana bir felsefi akım benimseyerek ünlü filozoflar arasında yerini almıştı.

Platon

Çok ünlü bir Yunan filozofu olan Antik filozof Platon, çok ünlü bir tarihçi ve filozoftur. Platon felsefesine göre yetkin bir yaşam sadece erdemli bir hayat sürmekle mümkün olmaktadır.

Aristoteles

Aristoteles, fizik ve gökbilim konularında eserler vermiştir, felsefede bilinmesi gereken terimler arasında bulunan Aritoteles, pek çok anlamda ciddi eserler sunmuştur. Felsefi terimleri 1700’lü yıllara kadar Avrupa’da ünlü olmuştur.

İbni Sina

Çok ünlü bir filozof ve tıp adamı olan İbni Sina, vücudu mutlak olan tek varlık, Allah ile yüce varlıklar olarak kabul eder. İbni Sina’ya göre, üç vücut çeşidi vardır, bunlardan biri olası varlık diğerleri ise sonradan sonradan ortaya çıkan ve sonradan yok olan varlıktır. İbni Sina, tanrıyı özü gereği zorunlu veya olası varlık olarak belirtmektedir. Onun dışındaki diğer varlıklar sonradan var olmuştur ve yine sonradan yok olacaktır.Felsefede Bilinmesi Gereken Filozoflar

Descartes

1596 yılında dünyaya gelmiş olan Descartes, hayatının büyük bir bölümünü Hollanda da geçiren ünlü bir filozof idi, Felsefede bilinmesi gereken filozoflar arasında en önemli kişilerden biri olan Descartes aynı zamanda ünlü bir matematikçi idi.

Yorum gönder