Göktürkler Hakkında Bilgiler

Göktürkler Hakkında Bilgiler

İlk Türk Devleti denilince hemen herkesin aklına Göktürkler gelmektedir. Ama bu devlet ile ilgili her yerde doğru bilgiler verilmemektedir. Biz bugün sizlere Göktürkler Hakkında En Doğru Bilgiler vermeye çalışacağız. Okumaya devam edin.

Göktürkler Kimdir?

Asya İmparatorluğundan sonra her bakımdan temsil ettiği Türk Kültürü itibariyle harika bir Türk imparatorluğu niteliğinde olan Göktürk Devleti, Türk sözünü ilk defa resmi bir devlet adı olarak kullanmış ve bütün bir millete ad verme şerefini kazanmıştır. Doğu Sibirya da bulunan Türkleri ve Batıda bulunan Bulgar Türklerinin bir kısmı birleştirilmiştir.

Doğudan Batıya; Orta Asya Türkistan, Maveraünnehir, Kuzey Hindistan, İran, Irak, Suriye, Balkan Türkleri de Göktürkler yolu ile Türk olmuştur. Bugünlerde diğer devletlerden ve zümrelerden ayırt ettiğimiz Göktürklerin adı Türk ya da Türük di. Ancak kitabelerde tanıtılan devlet Göktürk olarak tanıtılmıştır. Göke mensup olan ilahi Türk anlamına gelen bu tabir Thomsen tarafından en parlak dönem olarak işaret edilmiştir.

Göktürk Devletinin Yöneticileri

 • Bumin Kağan (546-552)
 • Kolo (Kara) Dönemi (552-555)
 • Mukan Dönemi (555-572)
 • Tapo Dönemi (572-581)
 • Işbara Dönemi (581-582)
 • Işbara Dönemi (582-587, Doğu Göktürk Devleti)
 • Yehu Dönemi (587-589)
 • Tülan Dönemi (589-600)
 • Kimin Dönemi (600-609)
 • Şipi Dönemi (609-619)
 • Çulo Dönemi (621-630)
 • Kie Li Dönemi (621-630)
 • Tardu Dönemi (583-603, Batı Göktürk Devleti)
 • Çulo Dönemi (603-611)
 • Şikoei Dönemi (611-618)
 • Tong Yabgu Dönemi (618-628)
 • Se Yabgu Dönemi (628-630)
 • Hsili Dönemi (630-633)
 • Işbara Dönemi (634-639)
 • Jubi Dönemi (645-650)
 • Holu Dönemi (651-657)

Yukarıda Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti olarak Göktürklerin ikiye ayrıldığını görüyorsunuz. Bunun asıl nedeni ise tarihimizde sık sık karşılaştığımız bir olay olan devletin çöküş dönemine gitmesi ve parçalanmasıdır. Devleti, çöküş dönemine götüren en önemli olaylardan biri de ekonomik sıkıntılar olmuştur.

Göktürklerin en önemli imparatorları, Bumin Kağan, Mukan Kağan dır. Bu iki yöneticinin biri devletin kurucusu diğeri de devletin yükselişini sağlamıştır. Göktürkler de ikili yönetim anlayışı da esas alınmıştır. Yani devletin doğusu ve batısını iki kardeş yönetmiştir.

Göktürkler Göçebe Bir Toplum İdi!

Göktürkler hüküm sürdüğü esnada genellikle Çinlilerle mücadele etmişlerdir. Herkesin bildiği gibi Türkler göçebe bir yaşam tarzı benimsiyorlardı. Yerleşik hayata Uygurlar zamanında geçildi diye nitelendiriliyordu. Aslında tam olarak öyle değil. Evet, Türkler göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdi. Fakat az da olsa yerleşik olarak yaşayan kabileler vardı. Uygurlar zamanında tamamen yerleşik hayata geçildi. Göktürkler de yerleşik hayat olduğunu nasıl anlıyoruz diyorsanız eğer; Hunlar zamanında açılmış olan Tötü Kanalı Göktürkler zamanında kullanılmıştır. Bir kanal kullanılması demek, o yerde tarım yapıldığının göstergesidir. Bir yerde de Tarım yapılıyorsa, yerleşik hayat var demektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?

Yorum gönder