1.Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

1.Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

1. Haçlı Seferi 1096 yılında başlamış olup bu seferin komutanı bir papaz/keşiş olan Pierre l’Ermite’tir. Sefere katılanlar Haçlı yemini etmişler ve üzerlerine de haç işareti olan kıyafetler giymişlerdir.Düzensiz birliklerden oluşan 1.Haçlı Seferleri Selçuklular tarafından yenilgiye uğratıldı. 20 bin kişilik bir ordu idi. Haçlıların düzensiz ve asıl birliklerden oluşan toplam ordu sayısı 600 bin kişi idi. Düzensiz birliklerden sonra yine 1096 yılında Asillerden oluşan I. Haçlı ordusu da İstanbul’a ulaşır.

Asiller, Bizans imparatoruna vasallık/tabilik yemini ederek Anadolu’ya geçtiler ve o dönemde Anadolu Selçuklularının başkenti olan İznik’i kuşattılar. Pierre l’Ermite’e karşı kazanılan zafer, I. Kılıçarslan’ı Haçlılar konusunda yanıltır. Selçuklular, İznik’i Haçlılara bırakmak zorunda kalırlar.

1.haçlı seferi

1.haçlı seferi

1097 yılında Haçlılar, Antakya ulaştılar. 1098 yılında Urfa’da ilk haçlı Devleti kurulur.

1098 yılında Fatimilerin elinde olan Kudüs’ü de Haçlılar ele geçirirler.

Selçuklular, Haçlıların yolu üzerindeki yiyecek ve içecek kaynaklarını yok ederek çete savaşlarıyla Haçlıları yıpratmaya çalıştılar. I. Kılıç Arslan, Danişmendlilerin desteği ile Haçlıların durdurmaya çalıştılarsa da başarılı olmadılar.

1.Haçlı Seferi (1096-1099) sonucunda dört Haçlı Devleti kurulmuştur. Bunlar;

  • Urfa Kontluğu (1098-1144)
  • Antakya Prensliği (1098-1268)
  • Trablus Kontluğu (1109-1289)
  • Kudüs Krallığı (1099-1291)

İznik’in Haçlılar tarafından alınması üzerine de Anadolu Selçukluları başkentlerini Konya’ya taşıdılar.

Anadolu’da ve diğer yerlerde kurulan Haçlı Devletlerine destek amacıyla Lombardlar, Fransızlar ve Almanlardan oluşan üç ayrı ordu da Avrupa’dan Doğu istikametine yöneldi. 1.Haçlı Seferi sonuçları göz önüne alındığından  daha önceki yenilgiden tecrübe edinen I. Kılıç Arslan diğer Türk Devlet ve Beylikleri ile de işbirliği yaprak Haçlıların ağır kayıplara uğramasını sağladı.

Haçlıların kurmuş olduğu Urfa Haçlı Kontluğu 1144 yılında Türklerin eline geçince 1145 yılında Papa III. Eugenius (1145-1153) yeniden Haçlı Seferi çağrısında bulundu.

Yorum gönder