Bağımsız Türk Devletleri

Bağımsız Türk Devletleri

Bağımsız Türk Devletleri

Tarihin her dönemin de Bağımsız Türk Devletleri kurulmuşur. Günümüzde de hala Türk Devlerleri güçlerini ve bağımsızlıklarını korumaktadır. Şimdi bu devletleri yakından inceleyelim.

Bağımsız Türk Devletleri

Bağımsız Türk Devletleri geniş bir coğrafyada hüküm sürmektedir. Orta Asya ve Anadolu bölgelerinde hüküm süren günümüzdeki cumhuriyetlere son olarak Kıbrıs adası da eklenmiştir. Bu devletlerin sayısı ilk olarka Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber artış göstermiştir. Orta Asya’da bulunan devletlerin SSCB boyunduruğundan çıkarak 90’lı yıllarda cumhuriyet halini aldıkları görülebilmektedir. Bunun yanında 1974 yılında KKTC de Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında GKRC’den ayrılarak, farklı bir yönetim biçimine girmesiyle bilinmektedir. Tüm bu devletlerin cumhuriyetle yönetildiği ve geniş bir coğrafyada Türk varlığının sağlanmasında önemli bir yer tuttuğu da görülebilmektedir. Bu sayede de bu ülkeler sayesinde Türk kültürünün geniş bir coğrafyada varlık gösterdiği de bilinmektedir.

Bağımsız Türk Devletleri ve Başkentleri

Bağımsız Türk devletleri demokrasiyle yönetilmektedir. Belirli bir cumhurbaşkanı ve senatosu bulunmaktadır. Bu devletleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

  1. Azerbaycan (Başkenti Bakü)
  2. KKTC(Başkenti Lefkoşa)
  3. Türkiye (Başkenti Ankara)
  4. Kırgızistan (Başkenti Bişkek)
  5. Kazakistan (Başkenti Astana/Nursultan)
  6. Özbekistan (Başkenti Taşkent)
  7. Türkmenistan (Başkenti Aşkabat)

Bu devletlerin her birinin kendilerine ait ekonomileri ve yönetim biçimleri vardır. Aynı zamanda da her biri ülkemizle iyi ilişkiler içerisinde olmakla beraber, ticari faaliyetler dahilinde anlaşmalar da yapmaktadırlar. Bundan dolayı da Orta Asya Cumhuriyetleri ile genel olarak iyi bir diplomatik ilişkiler çerçevesinde ilerlediğimiz de söylenebilmekte olan bir durum olarak ifade edilmektedir.

Türk Devletleri İlişkileri

Türk devletleri genel olarak birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmaktadır. Her ülkede var olan ekonomik faaliyetler de bunun en büyük göstergesi olarak adlandırılmaktadır. Bu ülkelerin her birinin bu şekilde olması Türk birliğini sağlama anlamında da gereken bir işleyiş olarak ifade edilmektedir.

Türk devletlerinin bu şekilde bir birlik içerisinde olması bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda da diplomasi konusunda da bu ülkelerin her zaman iyi ilişkiler içerisinde oldukları söylenebilmektedir. Anadolu ve Orta Asya coğrafyasının genel olarak barış ve kalkınma odaklı bir hareket içerisinde olmasında da hükümetlerin iyi ilişkiler içerisinde olduğunun en net kanıtıdır.

Yorum gönder