İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?

0

Geçmişten günümüze kadar yaşamını devam ettiren köklü bir soy Türk soyu hakkında pek çok araştırmalar yapılmıştır. Biz bugün sizlere İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir? gibi soruların cevabını arayacağız. Öncelikle sizlere Türk adının anlamından bahsetmek istiyoruz.

Türk Adının Anlamı Nedir?

Türklerin kadim ve köklü bir millet oluşu, araştırma yapan kişileri Türk adının anlamını en eski tarih kaynaklarında arayış yapmaya sürüklemiştir. Geçtiğimiz zamanlarda pek çok bilim adamı tarafından Türk adının anlamı farklı olarak nitelendirilmiştir. İşte o bilim adamları…

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?
Türk Adının Anlamı

Türk adı:

 • Herodotos: Doğu kavimleri arasında konuşulan Targitalar,
 • Hammer: İskit topraklarında yaşamını sürdüren Tyrkaeler,
 • Tomaschek: Kutsal kitap olan Tevrat da adı zikredilen Yafes’in Torunu Togharma,
 • Hammer: Eski Hint kaynaklarında adı geçen Turukhalar,
 • Martin: Thraklar

olarak nitelendirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen kelimelerin bir kısmına göre, Türk adının Milattan Önceki asırlarda bile bugünkü şekli ile söylenmesi gerekirdi. Oysa ki adın tek heceli oluşu Gök-Türk zamanında geçmektedir. Yani Gök-Türk zamanında yazılmış olan Orhun Kitabelerinde geçen Türk adı Türük şeklinde geçmektedir. Şuanda biz 21. Yüzyılda yaşıyoruz ama Türk adı 7. Yüzyılda zikredilmektedir.

Türk adını, Türk devletinin resmi adı olarak Göktürk İmparatorluğu kullanmıştır. Bütün bu gelişmeler Türk adının belirli bir topluluğa mahsus olan etnik bir isim olmayarak siyasi bir ad olduğunu apaçık ortaya koymuştur.

Türk Soyu Nereden Gelmektedir?

Tarih boyunca Türk toplulukları için antropolojik tasvirler oldukça fazladır.  Yapılan araştırmalar sonucu gerek Çin yıllıklarında, gerek Batı kaynaklarında Türkler için genellikle Moğol tipinde yani sarı renkli ve dolikosefal olarak tabir edilmektedir. Aslında Türklerle Moğollar arasında gerek dil birliği bakımından gerek ise etnoloji bakımından herhangi bir bağ bulunmamaktadır.

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?
Türk Soyu

Ayrıca diğer bir araştırmaya göre de Tevrat da bahsedilen eski geleneklerde Türk  soyu beyaz ırktan gösterilmiştir. Beyaz tenli, parlak gözlü ve değirmi yüzlü olarak nitelendirilmiştir.

Türklerin Anayurdu Neresidir?

İlk Türklerin göç ettikleri yerlerden önce oturduğu topraklar mevzusu geçtiğimiz asırdan itibaren tartışılan bir konudur. Tarihçiler Çin kayıtlarına dayanaraktan Altay dağlarını Türklerin anayurdu olarak kabul etmişlerdir.

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?
Türklerin Ana Yurdu

Kiselev ve Çernikov tarafından yapılan araştırmalar sonucu ise Milattan Önce 2. Yüzyıldan önceki Türklerin Ana yurdu olarak Altay Sayan Dağlarının güney-batı bölgesi gösterilmiştir.

İlk Türk Devletleri Hangileridir?

İklim olarak yayla iklimine sahip olan, coğrafi ve iktisadi şartlarının bulunmadığı ve yaşam imkanının zayıf olduğu bir toplum düşünün. Kendi hayat tarz ve anlayışlarına uyum sağlamayan coğrafyayı terk etmek üzere başka bölgelere göç eden Türk zümrelerin barınamamaları ve varlıklarını kaybetmeleri dikkatlerimizi çekmedi değil. İlk Türk Devletleri hangileri diye merak ediyorsanız, sizlere liste halinde bahsetmek istiyoruz. Daha sonra bu devletleri detaylı olarak inceleyeceğiz.

İlk Türk Devletleri Hangileridir? Türklerin Anayurdu Neresidir?

 • Büyük Hun İmparatorluğu
 • Göktürk Kağanlığı
 • Uygur Hakanlığı
 • Kırgızlar
 • Türgişler
 • Karluklar
 • Oğuzlar
 • Avarlar
 • Sabarlar
 • Hazarlar
 • Peçenekler
 • Uzlar
 • Kumanlar
 • Ogurlar (Bulgarlar)
 • Bulgar Devletleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Hunlar, Atilla ve Bizans

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.