İlk Çağ Tarihi

ilk çağ

İlk Çağ Tarihi

Milattan önce 3500’lü yıllarda başlayıp, 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçüne kadar geçen süreye ilk çağ adı verilmektedir. Peki İlk Çağ Nedir?

İlk Çağ Nedir?

İlk çağ, tarih devirlerinin başlangıcını oluşturmaktadır.  Milattan önce 3200 de yazının bulunuşuyla başlayıp, Milattan sonra 375 Kavimler Göçüne kadar devam eden döneme ilk çağ denir. Bazı tarihçilere göre de bu bitiş tarihi Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışıyla nitelendirilmektedir. Çünkü bir dönem kapanır, diğer açılır. Kavimler Göçü ile kapanan ilk çağ, orta çağın da başlangıcıdır. Yazının bulunuşu, Mezopotamya da Sümer şehir devletleri zamanında ortaya çıkmıştır. Tarihi belgelerin olması bakımından, yazının bulunuşu tarihin başlangıcı olarak nitelendirilmektedir.

İlk Çağın Önemli Gelişmeleri

İlk çağ tarihçilerimiz tarafından tarihin başlangıcı olarak bilinmektedir. Bunun böyle belirtilmesinin en önemli nedeni de yazının bu devirde kullanılması olmuştur. Yazı demek tarihin başlangıcı demektir.

 • Yazı bulunmuş ve dünyanın büyük bölümüne yayılmıştır.
 • Alfabe, para ve takvim gibi tüm insanlığı etkileyen buluşlar meydana getirilmiştir.
 • İlk büyük devletler kurulmuştur.
 • Kölecilik yayılmıştır.
 • Tek tanrılı dinler meydana gelmiş olsa da en çok yaygın din, çok tanrılı dinlerdir.

Tarih Öncesi ve İlk Çağ Tarihi

İlk çağ tarihi Taş devri ve maden devri olarak ikiye ayrılmıştır. Taş devri, kaba taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri olarak ayrılmıştır. Maden devri de Bakır çağı, Demir Çağı ve Altın Çağı olarak üçe ayrılmıştır. Bu ayırımların hepsi uygarlıkların ekonomik durumlarının gelişimine ve değişimine göre gelişim göstermiştir. Biz sizlere ilk çağ tarihinde genel manada ortaya çıkmış olan şeylerden bahsedeceğiz.

 • Kaba Taş Devrinde ilk araçlar meydana getirilmiştir.
 • Ateş ilk defa taş devrinde tespit edilmiştir.
 • İnsanlar yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
 • Hayvanları evcilleştirmeyi cilalı taş devrinde öğrendiler.
 • Balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
 • İlk krallık maden devrinde kurulmuştur.
 • İlk bulunan maden bakır olmuştur.
 • İlk yazı demir devrinde kullanılmaya başlanmıştır.
 • İlk aile hukuku uygulanmıştır.
 • Anadolu’da ilk kurulan uygarlık Hititlerdir.
 • İlk meclis Pankuş Meclisi olmuştur. Bu meclis de Hititler tarafından kullanılmıştır.
 • İlk yazıcı Sümerlerdir.
 • İlk hiyeroglif yazı Mısırlardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Osmanlı Devleti Kuruluş Yılları

Yorum gönder