İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı Nedenleri

İnebahtı Deniz Savaşı en temel sebebi , 1571 yılında Lala Mustafa Paşa’nın Kıbrıs’ı  fethetmesi sonrası, Avrupalılar’ın Kıbrıs bölgesine ne kadar önem ve Kıbrıs konusundaki hassasiyetlerini çok iyi bilen Sokullu Mehmet Paşa bu konu için bazı tedbirler alma kararına vardı. Sokullu Mehmet Paşa, Papa liderliğinde yeni bir Haçlı ordusu oluşturulacağını düşünmüştü ve olası tehdide karşı önlemler alınması gerektiğini düşünmüştür. Bu amaçla Osmanlı Donanması’na karşı meydana gelebilecek bir Haçlı saldırılarına karşı hazır olunmasını ve bu konu konun önemini bütün askerlerine verdiği emirle anlatmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa’nın varsayımları tamamiyle doğru çıkmıştı. Tahminlerin doğru çıkmasıyla birlikte Avrupalılar Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından ele geçirilmesi nedeniyle, yep yeni bir Haçlı ordusu oluşturmaya başlamıştır.

Çoğunlukla Venedik ve İspanya’nın destekleriyle oluşturulan Haçlı Ordusu İnebahtı Deniz Savaşı ile Osmanlı Donanmasını bozguna uğratmıştır.

İnebahtı Deniz Savaşında Osmanlı Donanmasının bozguna uğramasının en büyük sebebi Müezzinzade Ali Paşa’nın denizde eğitim görmüş denizci askerler yerine, hiç deniz eğitimi görmemiş karacı askerler ile mücadeleye girmesi olarak gösterilebilir. Bu savaş sonucunda bozguna uğrayan ve yok olan donanmanın yerine altı ay içinde tekrar donanma oluşturulmuştur.

İnebahtı Deniz Savaşı’nın Sonuçları

  1. İnebahtı Deniz Muharebesinde alınan bozgun ile Osmanlı Devleti Akdeniz’de prestij kaybetmiştir, Akdeniz egemenliği oldukça zora düşmüştür.
  2. Osmanlı Devleti’nin oldukça kısa bir sürede yeniden donanma oluşturabilmesi ise Osmanlı ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir.
  3. Bu muharebe sonrası Osmanlı Devleti İspanyolların tarafından ele geçirilen Tunus topraklarını yeniden kendi egemenliği altına almıştır.

1575 tarihinde Lehistan Kralının ölümü sonrası, Fransızların desteğini alan Osmanlı, Erdel Bey’in Lehistan Devleti’nin kralı olmasını sağlamıştır. Sonuç olarak Lehistan Devleti Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına alınmıştır.

1576 yılında ise Osmanlı Devleti Fas’ta oluşan toprak kavgaları ve yaşanan iç karışıklıkları lehine sağlamış ve bu durumlardan faydalanmıştır , Ve bunun sonucu olarak Osmanlı Devleti Abdülmelik’i Fas Sultanı yapmıştır. Fas Devleti bu durumdan sonra Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girmiştir.

Fas’ın Osmanlı kontrolüne girmesi ile Cezayir bölgesinin güvenliği sağlanmıştır. Bu olay üzerine hemen harekete geçen Portekizliler yeni bir donanma oluşturmuş ve Fas’ın kontrolü için 1578 tarihinde Osmanlı Donanması ile savaşmıştır. Bu savaş tarihte Vadi’üs Sebil Savaşı olarak adlandırılmıştır. Bu muharebeyi kaybeden Portekizliler, Hint Deniz yolu üzerindeki kontrolünü İngiltere ve Hollanda Devletine kaptırmıştır.

Yorum gönder