Birinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşı, çok değil günümüzden sadece bir asır önce yaşanmış dünyanın gördüğü en kanlı savaşlardan bir tanesidir ve adından da anlaşıldığı üzere Birinci Dünya Savaşı tüm dünyayı etkilemiş ve ülkeler arasındaki ilişkileri tümüyle değiştirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlamıştır. Tam tarihi ise 28 Temmuz 1914 olan bu büyük savaş 1918 yılında sona ermiştir. Adından da anlaşılacağı üzere bu savaş dünya tarihini tümüyle etkilemiştir bu savaşta birçok ülkeden ve farklı milletlerden pek çok insan yer almıştır. 4 yıl boyunca süren bu savaş ile dünya ekonomisi tamamiyle bozulmuş ve insan psikolojisi tümüyle bitmiştir.

Bu 4 yıl boyunca savaşa katılmış olan ülkeler hem maddi hem de manevi boyutlarda olumsuz etkilenmiştir. Savaşta yer alan büyük ülkeler çıkarları için birçok anlaşma yapmıştır böylelikle savaşın zararlarını en aza indirmeye çalışmışlardır.

birinci dünya savaşı nedenleri ve sonuçları

 

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Fransız ihtilali ile tüm dünya üzerinde yeni bir milliyetçilik akımı çıkmıştır bu milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı’nın en temel sebebidir . Diğer nedenleri ise ülkelerin ve insanların özgürlük isteklerinin artması, ülkelerin yeni hammadde ve sömürge arayışı ve ülkeler arasındaki silahlanma çabasının artması.

Savaşa neden olan özel sebepler ise;

Özel sebeplere gelecek olursak Fransa ve Almanya arasındaki Alsace- Loren olarak adlandırılan bölgenin paylaşılamaması. Diğer bir sebep ise ülkeler arasında ki sömürgecilik ve hammadde faaliyetlerinin hızlanmasıdır. İngiltere, Fransa, Almanya, Sırbistan ve İtalya kendi aralarında bu yarışa girmişlerdir.

Savaşın görünürdeki sebebi ise;

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının genç bir Sırplı tarafından öldürülmesidir.

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Asya’da bulunan ülkelerin tüm dengeleri yıkılmıştır. Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu . Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan ismiyle yeni ülkeler kuruldu. Pek çok yeni siyasal rejimler ve yeni fikirler ortaya çıktı. Yenilen ülkeler sonuçları çok ağır antlaşmalar imzalamak zorunda kaldı. Yenilen devletlerin bukadar ağır maddeleri olan antlaşmaları imzalamak zorunda bırakılması İkinci Dünya Savaşına zemin oluşturdu.

Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olan ülkelerin imzalamış oldukları ağır antlaşmalar ise aşağıdaki şekildedir:

Almanya: Versay

Avusturya: St. Germain

Macaristan: Riyanon

Bulgaristan: Nöyyi

Osmanlı devleti ise Sevr Antlaşmasını imzalamak zorunda bırakılmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.