Birinci Balkan Savaşı

birinci-balkan-harbi

Birinci Balkan Savaşı

Birinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti ve Balkan ulusları için oldukça öneme sahip bir savaştır. Bu savaş ile beraber Balkanda sınırlar yeniden çizilmiştir.

Birinci Balkan Savaşı

Birinci Balkan Savaşı öncesi,Balkan milletleri Trablusgarp harbinden güç alarak Makedonya için ıslahat istediler. Ancak Osmanlı dile getirilen bu istekleri sert bir şekilde reddetti bunun üzerine 8 Ekim 1912 tarihinde Karadağ Osmanlıya savaş başlattı. Bu harp ilanı sonrası Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan tarafından destek haberleri geldi. Ancak Osmanlı ordusu o dönemde oldukça güç zamanlar geçiriyordu ve düzen olarak bozulmuş bir halde olduğu için ikmal yapılamadı. Harbe katılacak 5 kolordu “Şark Ordusu” adıyla Balkanlara müdahaleye başladı. Yunanistan’a karşı ise Selanik’te yer alan kolordu ile Yahya Kalesi’nde ki askeri kuvvetleri harekete geçirdi. Sırbistan’a karşı mücadele için Garp Ordusu komutanı Sadrazam I. Ferik Ali Paşa savunmaya geçmişti.

Harbin ilk çatışmaları Bulgarlar ile başladı. Ancak orduların komutasında bulunan Nazım Paşa’nın hazırlıksız yakalanması sebebiyle resmen oldukça büyük bir hezimet yaşanmıştı. Osmanlı orduları tüm Trakya’yı bırakarak Çatalca’ya kadar geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Sırbistan’a karşı ise Kumova bölgesinde büyük bir yenilgi alındı. 6 Kasımda ise Yunanlılar Prevezeyi ele geçirerek diğer kuvvetlerini Selanik bölgesine gönderdi. Yunan ordularının saldırısına müteakip Osmanlı ordusunu komuta eden Tahsin Paşa tek kurşun dahi atmadan bütün kuvvetlerini silahlarıyla beraber Yunan kuvvetlerine teslim etti. Selanik bölgesini Yunanlılar ele geçirdikten sonra Yunanlılar Ege Bölgesinde bulunan Bozcaada, Limni, Somatraki ve Taşoz adalarını kuşattı. Kuzey Arnavutluk bölgesi ise Sırbistan ve Karadağ tarafından kuşatıldı.

Çatalca bölgesine kadar geri çekilen Osmanlı kuvvetleri, Şükrü Paşa emrinde Edirne’yi büyük zorluklarla müdafaa etmiştir. Ancak kurşun ve erzak eksikliği sebebiyle 22 Ekim 1912 tarihinde teslim olmakdan başka çaresi kalmadı. Osmanlı Hükümeti Bulgaristan’dan ateşkes istedi. 3 Aralık 1912 tarihinde iki taraf arasında yapılan ateşkes antlaşması ile çatışmalar sona erdi. Balkan Ülkeleri ve Osmanlı Devleti ile Londra’da 30 Mayıs 1912 tarihinde Londra Barış Antlaşması imzalandı. Londra’da antlaşma imzalanırken bir yandan da Osmanlı Kamil Paşa yönetimi  İttihat ve Terakki tarafından Babı-ali İsyanı’yla indirilmiştir. II.Abdülhamit o dönemde kontrol altında tutulduğu sebebiyle yenilgiden çok sonradan haberi olmuştur.

birinci-balkan-harbi

Londra Barış Antlaşması ve Sonuçları

Anlaşma sonrası yeni Osmanlı-Bulgar sınırı değişmiştir ve Midye-Enez hattı olmuştur. Trakya ve Edirne Bulgaristan Devleti’ne, Güney Makedonya, Selanik ve Girit bölgeleri Yunanistan’a bırakılmıştır. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya’nın merkezi Sırbistan’a bırakılmıştır. Yenilgi sonrası imzalanan antlaşma ile beraber Osmanlı Devleti’nin Ege ve Balkanlardaki hakimiyeti son buldu. Antlaşma hükümleri ile beraber Bulgaristan Ege Denizine açılan bir sahile sahip oldu. Belirlenen son sınırların ardından Balkanlarda tek komşumuz Bulgaristan olmuştur.

Yorum gönder