Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Şaheserler

0

Osmanlı imparatorluğu yaygın kabule göre 1299 yılında bağımsız bir devlet olmuş ve Bilecik ilimizde kurulmuştur. 6oo yıl boyunca hüküm sürmüş olan bu imparatorluk çok uluslu olmasına karşın Müslüman bir devlet yapısına sahip olup 16. Yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu olmuş ve en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika dahil geniş bir bölgede hüküm süren bu imparatorluk günümüze kadar gelecek eşsiz yapıtlarını da beraberinde taşımıştır.

Yeniçağ Başlangıcı

Yeniçağı başlatan olaylardan bir tanesi sayılan Doğu Bizans İmparatorluğunu yıkmış olan Osmanlı İmparatorluğu 29 eyalet ve üç tane özerklik tanınmış prenslikten oluşmasının yanı sıra her milletten insanı kucaklaması ile de uzun yıllar varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Varlığı süresince bulunduğu konum sebebi ile doğu dünyası ve batı dünyası arasında köprü işlevi görmüş din, dil ve ırk ayrımından uzak bir yönetim ile ticaret yapmaya gelen kimselerin bile kalıp yaşadığı bir devlet olmuştur. Eski Türk örf ve adetleri ve İslam kültürü yükümlülükleri doğrultusunda bir yönetim şekli belirlenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Şaheserler

Osmanlı İmparatorluğunun Yetiştirdiği Bilim insanları

Osmanlı İmparatorluğu bulunduğu konumun yanı sıra yetiştirmiş olduğu mimarlar ve sanat insanları ile bilim, sanat ve kültür alanında da pek çok imza bırakmış halklardan bir tanesi olup bulunduğu konum itibari ile hanlar, hamam ve saraylar olarak özellikle de İslam kültürü ile pek çok cami mimarisini de içerisinde bulundurmaktadır. Günümüzde Osmanlı eserlerinin en çok bulunduğu ilimiz İstanbul olmasına karşın memleketin hemen her köşesinde ve eski Osmanlı topraklarında hala bu eserlere rastlamak mümkündür.

Kastamonu hükümet konağı çağımıza en yakın tarihte yapılmış olan nadide bir eser olup görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Amasya ilimizde bulunan Sultan 2. Beyazıt Külliyesi cami, medrese, imaret ve şadırvandan meydana gelmekte olup içerisinde 500 yıllık anıt ağaçlara da ev sahipliği etmektedir. İstanbul Fatih’te bulunan Ayasofya ile Sultan Ahmet Camisi arasında Hürrem Sultan Hamamı, Bursa Ulu Cami, İstanbul Kapalı Çarşı da görülmeye değer Osmanlı Mimarileri arasındadır. İshak Paşa Sarayı, Süleymaniye camii, Selimiye camii ve Topkapı Sarayı da mutlaka görülmesi gereken Osmanlı İmparatorluğu yapıtlarındandır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.