Metternik Sistemi Nedir? | Metternik Doğumu 1773

Metternich’in Stratejisi ve Düşünceleri

Metternik Sistemi Nedir? | Metternik Doğumu 1773

Asıl ismi Prens Klemens von Metternik, 1773’te Almanya’nın Koblenz’de eyaletin de doğmuş, 1859 Viyana’da ölmüştü. Şansölye Kaunitz’in kızıyla evlenmiş ve bu evlilikle Avusturya’nın asilzadeleri ile bağlarını güçlendirmiş, yüksek makamların yolunu açmıştır.

1801 senesin de Saksonya Sarayın da diplomat, 1803 senesin de Berlin’e Avusturya büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Uluslararası ilişkiler de kendini çok erken kanıtlayan Metternik, 1806 yılın da Paris’e Avusturya Büyükelçisi olarak göreve başlamış ve bizzat atamasını Napolyon yapmıştır. Büyükelçilik görevinden sonra da, 1809 yılın da Avusturya İmparatorlu Dışişleri Bakanlığı makamına gelen Metternich, bu görevini 1821’de Başbakan koltuğuna oturtarak yükseltmiştir. 1848 yılın da çıkan ayaklanmalar sonucunda istifa etmek zorun da kalmış ve İngiltere’ye sürülmüştür.

Metternik

Metternik ve Fransız Devrimi

Metternik, Avrupa’yı diplomasi yoluyla güzel bir şekillendirmeye çalışmıştır.  Ancak Avrupa’da ulusçuluk harekâtının ortaya çıkmasıyla kendisinin de için de bulunduğu güç veren ilkelerin artık geçerli olmadığını anlamıştır. Bu konudaki düşüncelerini Metternik, hayatım çok kötü bir zamana denk geldi. Dünyaya ya erken veyahut da geç geldiğimi düşünüyorum. Eğer erken doğmuş olsaydım, zamanımın tadını çıkarabilecektim. Ya da daha geç doğsaydım, dünyanın baştan kurulmasında katkım olabilirdi. Bugün ise, vaktimi ancak çürümüş yapıları ayakta tutmaya çalışarak geçiyor. Yirminci yüzyılda doğmayı isterdim. Fransız İhtilaline duyduğu nefreti ise, tüm duygu ve düşüncelerine egemen olmuştu.  Fransız İhtilaline karşı verdiği mücadele onu tarihte önemli bir yere getirmiştir.  Fakat Metternik bu mücadele de yenidünya düzeni karşısın da başarı elde edememiştir

Metternich’in Stratejisi ve Düşünceleri

Fransız İhtilalinden sonra Viyana Kongresi Metternik’in arabuluculuğu sayesinde, Avrupa’da uzun sayılabilecek yeni bir düzen kurulmuştu. Elli yık gibi kısa bir süre de  ve düzene ismini kazıtmayı başarmış ve ünlü Metternich Sistemini oluşturmuştur. Metternik’e göre devletin başlıca görevi, istikrarı sağlamak, düzeni korumak ve anarşiyi bastırmaktır.

Metternik Avrupa’yı birbirleriyle çatışan uluslar ve birbirlerinden ayrı ve bir topluluğu olarak değil, bölünmez ve bir ulustan oluşan ‘’Avrupa Cumhuriyeti’’ olarak görmekteydi.(Birleşmiş Milletlerin kurulmasından birkaç yüzyıl önce) Metternik, Avrupa Uyumunu, idealini gerçekleştirmiştir.

Yorum gönder