Marshall Planı 1948 | Marshall Planı İçin Görüşmeler

Marshall Planı 1948 | Marshall Planı İçin Görüşmeler

Bugün makalemizde Marshall Planını ve Marshall Planı için yapılan görüşmeleri detaylı bir biçimde inceleyeceğiz.

Marshall Planı, 1947 senesinde yani II. Dünya Savaşı sonra erdikten sonra önerilmiş ve 1948 ile 1951 seneleri arasında yürürlüğe girmiş olan, ABD temelli, anti – komunist fikirleri olan bir çeşit ekonomik yardım paketidir. Yaklaşık olarak 16 ülke, bu plan sayesinde ABD’den kalkınma yardımları almıştır ve savaş sonrası kendilerini toparlama fırsatı elde etmişlerdir.

marshall planı, marshall planı için yapılan görüşmeler

Marshall Planının Tarihi

Dünya Savaşı bitiminde Doktrini, Sovyetler’in baskısı ve tehdidi olduğunu vurgulamıştır ve bunun sonucu olarak yalnızca Türkiye ve Yunanistan’a askeri yardımı ön görmüştür. Ancak bu sırada, Avrupa’nın durumu da oldukça kötüdür. Altı yıl süren savaş ülkelerin ekonomilerini yerle bir etmiştir ve ülke içinde ağır hasarlar meydana getirmiştir. Sovyetler Birliği ise bu durumdan yararlanmak isteyip komünizm propagandasının şiddetini oldukça arttırmıştır. Bunun üzerine ise Amerika Birleşik Devletleri Batı Avrupa ve haricindeki ülkelere 15 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur. Bu yardım savaş sonrası bütçelerin kapatılması için kullanıldığından ötürü maalesef sonuç alamamıştır. ABD bu olayın üzerine yeni fikirler üretmeye başlamıştır ve Dış İşleri Bakanı olan George Marshall bu durumda bir plandan söz etmiştir.

Plan, ilk kez 1947 senesinde Harvard Üniversitesi‘nde bir konuşmasında bahsedilmiştir. Bu planının amacı ise Avrupa ülkelerinin kendi aralarında yardımlaşmaları ve eksiklerini gidermeleridir, iş birliği bitiminde hala bir açık varsa ise devreye ABD girecektir. George Marshall planı açıkladığında işbirliği yapılması gerektiğini de vurgulamıştır.

Marshall Planı İçin Görüşmeler

Marshall planının amaçları konuşulması için toplantılar düzenlenmeye başlamıştır ve ilki 27 Haziran 1947 tarihinde Paris’te yapılmıştır. Fakat bu ilk toplantıya Sovyetler ve uyduları da katılmıştır. Bununla beraber ABD, Sovyetler’in gözünü korkutmak için fikirlerini açıkça belirtmeyerek onları sabote etmeye çalışmıştır. Daha sonraki toplantılara ise Sovyetler Birliği bir daha katılmamıştır.

Paris Konferansı 

Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslavakya ve Finlandiya ülkeleri dışında tüm Avrupa ülkeleri bu konferansa katılmıştır. Bu konferansta Marshall planları için iş birlikleri yapılmaya başlanmıştır ve yapılabilecek durumlar konuşulmuştur. 11 Eylül 1947 senesinde ise plan onaylanıp yürürlüğe girmiştir.

Yorum gönder