Frigyalılar Kimdir? | Frigyalılar’ın Dinsel Yapıları

0

Frigyalılar milattan önce 7 ile 12. yüzyıllar aralığında Anadolu’nun batı kesiminde hakimiyet kurmuş olan topluluklardır. Frigler milattan önce 1200 senesinden sonra Trakya’dan Anadolu’ya doğru yavaş yavaş gelmişlerdir. Yerleşmiş olduğu bölgeye ise Frigya denmektedir. Bu bölge Tuz Gölü’nün kuzeyinde kalmaktadır. Hitit İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Frigler, Orta Anadolu’nun yaylalarına yayılmışlardır ve başkentleri olan Gordion ile dini merkezleri Midas şehirlerini kurmuşlardır.

Frigyalılar Kimdir? | Frigyalılar'ın Dinsel Yapıları

Frigyalılar ve Din Yapıları

Friglerin din anlayışları eski çağlarda olduğu gibi çok tanrılıdır. Güneş Tanrıları Sabazios, Ay Tanrıları ise Men olarak isimlendirilmiştir. Frigler’den bahsederken akla gelen en önemli tanrıça ise Kybele’dir. Kybele, Anadolu’da çok eski çağlardan beri yaşamış olan insanların tapmış olduğu önemli bir doğa tanrıçasıdır ve hatta doğanın tam kendisi olarak görülmektedir.

Kybele için ise tapınma yerleri Pessinus bölgesindedir. Bu bölgede tanrıçayı temsil eden siyah bir taş bulunmaktadır. Frigyalılar tanrıçalarını o kadar benimsemişlerdir ki, ülkelerini tamamen Kybele’nin mülkü olarak saymışlardır. Bunun sonucunda ise aslında Anadolu’nun tanrıçası olan Kybele, tarihte hep Frig tanrıçası olarak anılmıştır. Kybele’nin kutsal bölgeleri genelde kayalıkların üzeridir çünkü tanrıçalarının burada yaşadığına inanıyorlardı. Milattan önce 6 ile 8. yüzyıllar arasında ise Afyan ve Eskişehir arasındaki bir yaylaya tanrıçanın tapınağını temsil eden birçok kaya anıtları yapılmıştır.

Frigyalılar’ın Dil Yapıları

Frigyalılar’ın yazıları tam olarak çözülmese de dillerinin kökeni Hint – Avrupa’ya dayanmaktadır. Frigyalılar marangozluk, dokumacılık ve madencilik gibi alanlarda oldukça ustalardı. Çivilerden birbirlerine geçme yaptıkları kumaşlar ve mobilyalar ile kendi kültürlerine has birçok ürün ortaya çıkarmışlardır.

Frigyalılar’ın Kültür Ve Ekonomileri

Frigya soyluları, ölmüş olan insanları kayaya oyulmuş mezarlara veya tümülüs ismi verilen mezar altlarındaki odalara gömerlerdi. Bu kaya mezarları cephe kabartmalar ile de süslenirdi. Tümülüslerin örnekleri günümüzde Ankara bölgesinde sıkça görülmektedir. Tümülüs geleneği Anadolu bölgesinde yabancı bir kavramdı ve Frigyalılar tarafından Balkanlar’dan getirilmişti. Frig kentlerinin içinde Gordion için özel bir alan vardır. Saray binalarının bulunmuş olduğu bu kesim bir tepenin üzerine kuruludur. Bu yapıların en önemli özellikleri ise tümünün megaron bir plana sahip olmasıdır. Batı Anadolu’da milattan önce 3000 yılının başlarından beri kullanılmakta olan bu yapılar, büyük salonlardan oluşmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.