Bir Beyaz Bir Renkli  Ülke Polonya

0

Bir orta  Avrupa ülkesi olan Polonya,  Avrupa’nın kuzeybatısında yer alan verimli orman arazilerini, Atlantik Okyanusu’nun deniz şeritlerine ve Avrasya sınırındaki verimli ovalara bağlayan coğrafi bir kavşak noktasında yer almaktadır. Şu anda yedi farklı ülkeyle çevrelenmiş ve sınırlandırılmış olan Polonya, yüzyıllar boyunca bölgesel tarihinin kuvvetiyle etkisi azaltılmıştır.

Orta çağın ilk evrelerinde; Polonya’nın küçük beylik ve ilçeleri Almanlardan Baltslara ve daha sonra Moğollara kadar ardışık işgalci dalgalar tarafından boyun eğdirilmiştir. 1500’lü yılların ortalarında Polonya Birleşik Devleti Avrupa’nın en büyük ve belki de koyanın en güçlü ülkelerinden birisiydi. Buna rağmen iki yüz elli yıl kadar sonra 1772-1918 yılları arasında yani Polonya’nın bölünmeleri sırasında Rusya, Prusya ve Avusturya’nın diğer imparatorlukları arasında ortadan kayboldu.

 

Ulusal Kriz Döneminde Polonya

Bununla birlikte, ulusal kriz döneminde bile, Polonya kültürü güçlü kaldı;  hatta bazen merkezinden uzakta devam etmek zorunda olmasına rağmen gelişti.  Kazimierz Pułaski ve Tadeusz Kościuszko gibi seçkin vatanseverlerin oluşturduğu  Polonya devrimci idealleri Amerikan Devrimi’nden haber verdi.  Avrupa’nın en eski anayasası olan 1791 Polonya Anayasası, Amerikan ve Fransız devrimlerinin ideallerini de içeriyordu.

Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin ve Avustralya’ya çok sayıda Polonya uyruklu vatandaş yerleşti ve kültürlerini onlarla birlikte gittikleri yere taşıdı.Aynı zamanda, piyanist Frédéric Chopin ve şair Adam Mickiewicz gibi Romantik dönemin Polonyalı sanatçıları, 19. yüzyılda Avrupa kıtasında lider sanat ışıklarındandı. Polonyalı entelektüeller, müzisyenler, film yapımcıları ve yazarlar örneklerinin ardından dünyanın kültür ve sanat anlayışını zenginleştirmeye devam ediyor.

polonya

1918’de bir ulus olarak restore edilen ancak her iki dünya savaşı tarafından tahrip edilen Polonya, 20. yüzyıl boyunca aşırı  bir şekilde acı çekti.  Polonya’nın tarihsel olarak güçlü Yahudi nüfusunun Holokost’ta neredeyse tamamı yok edildiğinden, II. Dünya Savaşı özellikle zarar vericiydi.  Milyonlarca Yahudi olmayan Polonyalı da öldü, daha fazla bölünme ve fetih kurbanı oldu.  Üçüncü Reich‘ın düşüşüyle ​​Polonya, bağımsızlığını bir kez daha etkin bir şekilde kaybetti ve Sovyetler Birliği’nin komünist uydu devleti oldu.  Yaklaşık yarım asırlık totaliter bir yönetim izledi.

1 Eylül 1939’da Polonya, II. Dünya Savaşı‘nı ateşlemeyen bir savaş ilanı vermemesine rağmen Almanya tarafından işgal edildi.  Nazilerle ne işbirliği yapan ne de savaşı teslim eden tek Avrupa ülkesi olarak kaldı. Bu ülkenin resmî ismi Rzeczpospolita Polska ( Republic of Poland) olan Polonya Cumhuriyeti’dir. Ulusal para birimizłoty olup, ulusal dili Lehçedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.