Bergama Krallığı Nerededir? | Bergama Krallığı Hükümdarları

0

Bergama ya da Pergamon, şimdilerde İzmir şehrine bağlı olan Bergama ilçesinin merkezinde bulunan antik kenttir. Bergama Krallığı, I. Attalos tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi ise milattan önce 241 yılı olarak kabul dilmektedir. Bergama, çok eski çağlarda, Misya bölgesinin en önemli merkezlerindendi. Diğer bir ismi olan Pergamon ise, bir efsanevi kahraman olan Pergamos’dan gelmektedir. Pergamos, Teuthrania kralının canını aldıktan sonra bu kente sahip olarak kendi adını verir, ya da öyle inanılır.

Bergama Krallığı Nerededir? | Bergama Krallığı Hükümdarları

Bergama Krallığı Tarihçesi

Granikos Muharebesi sonrasında milattan önce 334 senesinde Pergamon, Büyük İskender’in himayesi altına girmiştir. Bundan sonra ise İskender, kentin yönetimini kendi oğlu olan Herakles ve annesi Barsine’ye devretmiştir. İskerder’in vedafından sonra Pergamon, Trakya’nın hükümdarı olan Lysimachos’un payına düşer. Lysimachos ise Korypedion Muharebesinde öldürülür ve emri altında olduğu bir yardımcısı yani Paflagonyalı Filetairos, efendisinin bu servetine sahip çıkarak Bergama’yı ele geçirir. Aynı zamanda bu kenti bağımsız bir devlet haline getirir . Filerairos ise vefatından önce bu devletin yönetimini evlatlık aldığı ve aynı zamanda da yeğeni olan I. Eumenes’e emanet etmiştir.

Bergama Krallığı I. Eumenes’İn emri altındayken oldukça sakin bir süreç geçirmiştir ve Galatlar’a karşı yapılmış bir savaş sonucunda elde edilen zafer ile güçlerini tüm Anadolu’ya göstermişlerdir. Kuzeni I. Attalos ile savaşa katılan I. Eumenes artık kendilerine kral ünvanını vermişlerdir ve kente artık krallık gözü ile bakılmaya başlanmıştır. I. Attolos’un oğulları zamanında ise Bergama Krallığı üstün bir güce kavuşmuştur ve rakiplerinin gözünde korkutucu bir konumda belirmişlerdir. Görkemli Zeus Sunağı ise bu dönemlerde inşa edilmiştir ve ünlü Bergama Kütüphanesi de aynı zamanda 200.000 kitaplık kapasiteye kadar ulaşmıştır. Bergama Krallığı aynı zamanda heykelcilik, eczacılık ve tıp gibi alanlarda ünlenmiştir.

Amcası II. Attolos’un vefatı ile III. Attalos krallığın başına geçmiştir ve birtakım dengesiz ve tutarsız davranışlar sergilemiştir. Bir varise sahip olmadığından ötürü Bergama’yı maalesef Roma’ya vasiyet etmek durumunda kalmıştır. Bundan sonra II. Eumenes’in gayri meşru çocuğu olduğunu iddia eden Aristonikos, bu kararı kabullenemeyip kendisinini kral ilan etmiştir ve Roma’ya karşı bir isyan başlatmıştır. Fakat Romalılar’a karşı esir düşmüştür ve Bergama Krallığı Roma Asya’nın bir eyaleti olmuştur.

Bergama Krallığını Sırasıyla Yöneten Hükümdarlar

Bergama krallığı hükümdarları:

– Filetairos (M.Ö. 281 – 263)

– I. Eumenes (M.Ö. 263 – 242)

– I. Attalos (M.Ö. 242 – 197)

– II. Eumenes (M.Ö. 197 – 158)

– II. Attalos (M.Ö. 158 – 137)

– III. Attalos (M.Ö. 138 – 133)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.