Çekoslavakya’dan Ayrılan Bağımsız Güzellik Slovakya

0

Çekoslavakya’dan Ayrılan Bağımsız Güzellik Slovakya

Çok eski zamanlardan beri yerleşik topraklara sahip olan Slovakya, milattan önce 4. Yüzyılda Kelt hakimiyetine ve hemen akabinde Alman-Roma rekabetine kadar Çekoslavakya topraklarında can buldu. Ulusların göçü sırasında ilk Slavlar Slovakya denilen bölgeye yerleştiler. Milattan önce . 7. Yüzyılın ortalarında Slovakya topraklarının merkezi bir parçası olarak Samo ve Nitra Prensliği kuruldu. Milattan sonra 833 yılı itirabariyle Slovak ve Çin atalarının ortak topluluğu olan Büyük Moravia İmparatorluğu kuruldu.

Büyük Moravia’nın yıkılışından sonra eski Macar kabileleri Slovakya topraklarını işgal etti ve Slovakya toprakları halkı ile binlerce yılı aşkın süreyle Macaristan Krallığı’nın bir parçası oldu. Macaristan devleti ve hükümdarı  arasındaki yüzyıllarca süren iç mücadeleden sonra yerini sağlamlaştırdı ve  ekonomik büyümesi, yasalarını oturtması ile günümüzün Slovakya topraklarında meydana geldi. Bu büyük ölçüde gelişen maden kasabalarının veya ticaret merkezlerinin sonucuydu.  Şu anda Slovakya’nın ilk üniversitesi, Bratislava şehrinde olan Academia Istropolitana 1467’de kuruldu. Türklerin Avrupa’yı işgalinden sonra ülkeyi yöneten kraliyet evi, 1918’e kadar tahtı elinde tutan Habsburg’du.

Slovak ulusunun perspektifinde, tarihlerindeki en kritik dönem, Slovakların kendi siyasi programlarını ilk kez formüle ettikleri 19. yüzyıldı.  Bununla birlikte, ulusal hareketin umut vaat eden gelişimi, 1867’de imzalanan Avusturya-Macar Anlaşması ve 50 yıl süren Magyarizasyon Dönemi’nden  sonra sekteye uğradı.  Birinci Dünya Savaşı yalnızca, Slovak ulusunun Çek ulusuyla bir bütün olarak – Çekoslovakya Cumhuriyeti’ne katılma bildirisiyle 1918’de doruğa ulaşan Avusturya karşıtı-Macar direnişini aktive etti.

slovakya

Bağımsız Slovakya Devleti

Bağımsız Slovak Devleti 1939 yılında uluslararası olayların bir sonucu olarak Slovakya’da kuruldu, ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi Çekoslovakya’nın restorasyonunu beraberinde  getirdi.  Komünist parti ülkede kademeli olarak iktidarı ele geçirdi ve komünist diktatörlük sadece 1989’da Kadife Devrimi aracılığıyla devrildi. Demokratik süreç, Çeklerin ve Slovakların ortak devletinin dağılmasına ve  1 Ocak 1993’te bağımsız Slovak Cumhuriyeti’nin oluşumuyla sonuçlandı.

Slovakya 2004 yolu Mayıs ayı itibariyle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biridir. 2007 yılının Aralık ayında ise Schengen bölgesinin bir parçası haline gelmiştir. 1 Ocak 2009’dan itibaren Avrupa para birimi Euro’nun bölgede kabul edilmesiyle, Avrupa Para Birliği’nde de yerini alan bir ülke olmuştur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.