Kosova Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

0

1. Kosava Savaşı ,Osmanlı Devleti ile Sırp İmparatorluğu tarafları arasında gerçekleşmiş bir muharebedir. Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu ordunun tek başına harp ettiği muharebede Sırbistan Devletine ek olarak Macar Devleti, Bosna Devleti, Eflak Prensliği, Hırvat ve Çek kuvvetleri de muharebeye katılmıştır. Sırp Soylularından Lazar’ın kontrolünde ki Haçlı ordusuna karşılık, 1. Murat’ın yönetimindeki Osmanlı kuvvetleri galip gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu için en önemli muharebelerden birisi olan 1.Kosova Savaşı özet bir biçimde önemi, sebepleri ve sonuçlarına hep beraber inceleyelim.

1. Kosova Savaşı

1. Kosova Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile haçlı kuvvetleri arasında gerçekleşmiştir. Bu muharebe, Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında tutunabilmek için gerçekleştirdiği muharebelerden en önemli ve en büyüklerindendir. Harbe liderlik eden 1. Murat askeri kuvvetleri ile beraber bizzat kendisi Sırbistan Devleti’ne girmiştir. Gerçekleşen yakın temas esnasında 1. Murat bir Sırplı asker tarafından şehit düşmüştür. Babası şehit olmasına rağmen Bayezid bu savaşta üstün başarılar, çabukluk ve liderlik özelliği gösterdiği için Yıldırım unvanı aldı. Bu muharebe ile Balkanların geleceği çizilmiştir.

1. Kosova Savaşı Nedenleri

1. Kosova Savaşı gerçekleşmesindeki en temel sebep Haçlı Ordusu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda topraklarında ilerleyişinden korkması olarak söylenilebilir. Osmanlı Devleti’nin Sofya, Niş ve Manastır bölgelerini ele geçirmesi sonrası Balkan topraklarında daha fazla toprak kazanmasından korkan milletler, kendi aralarında güç birliği gerçekleştirerek Osmanlı’nın gelişimini durdurmak ve Osmanlı Devleti’ni Balkan topraklarından atmak istemiştir. Bu hadise üzerine Sırplar, Macarlar, Arnavutlar ve Bulgarlar bir araya gelerek hep beraber bir güç ortaklığı gerçekleştirerek Osmanlı kuvvetlerine karşı savaş başlatmıştır. Balkan topraklarındaki Osmanlı ilerleyişinin önüne geçilememesi, zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nin daha fazla güçlenmesini ve büyümesini sağlayacaktı. Özellikle önem arz eden bölgelerin ele geçirilmesinin ardından bu fikir ile haçlı kuvvetleri Osmanlı Devleti’ne karşı savaş başlatmıştır.

28 Haziran 1389 tarihinde Birinci Kosova Savaşı başlamamıştır. Savaşın Geçekleştiği bölge ise Sırp Prensliği’ne ait olan Üsküp’ün kuzeyidir. O esnada kuvvetlerinin başında liderlik eden 1. Murat şehit edilmiştir. Bu savaş Osmanlı’nın Balkan topraklarında güçlenmesini sağlamıştır. Muharebe sonunda Osmanlı haritası Balkanlar’daki yeni ilerleyişe göre güncellenmiştir. Harp sonrasında Osmanlı Devleti, Batı yönündeki ilerleyişini devam ettirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu bu muharebeye 27,000-40,000 askeri kuvvet ile Haçlı Kuvvetleri ise: 12,000-30,000 arası askeri birlik ile katılmıştır. İki tarafında önemli kayıplar verdiği bu savaşta Osmanlı Devleti 10.000-20.000 askerini Haçlı Kuvvetleri 15.000-25.000 askeri birliğini kaybetmiştir.

1.Kosova ve 2.Kosova Savaşları Neden ve Sonuçları

1. Kosova Savaşı Sonuçları

1. Kosova Savaşı sonuçları ile oldukça önemli bir muharebe olmuştur. 1. Kosova savaşının sonuçlarını maddeler halinde sıralayalım.

 • Bu savaşın gerçekleşmesinin en temel sebebi Türkleri Balkanlardan atmaktır. Ancak Haçlı ordusu bu amacını gerçekleştirememiş Osmanlı ordusu bu savaştan galip ayrılmıştır.
 • Osmanlı kuvvetleri ilk top kullanımını bu muharebede gerçekleştirmiştir.
 • Bu muharebe sonrasında Türk Milleti’nin İslam devletlerine karşı itibarı artmıştır .
 • Muharebenin kazanılması ile beraber Türkler birden fazla alanda ileri seviyelere ulaşmıştır.
 • Her iki taraf içinde bu savaş büyük kayıplara yol açmıştır.
 • Muharebenin sonucunda Tuna Nehri’ne kadar uzanan tüm topraklar fetih edilmiştir.
 • Muharebenin sonucunda Sırp krallığı Osmanlı Devleti tarafından vergiye bağlanmıştır.
 • Haçlı kuvvetlerine karşı gerçekleşen ilk zafer olmuştur. Bu büyük zafer sonucunda haçlı ordusu, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı daha dikkatli davranmaya başlamıştır.
 • Muharebe esnasında 1. Murat, harp alanında incelemeler yaparken Miloş Obiliç isimli yaralı bir Sırp askeri şehit düşmüştür. Bu hadise sonrası ordu komutasına oğlu olan 1. Bayezıt geçerek savaşı gayet başarılı bir şekilde sonlandırmıştır ve Yıldırım unvanını almıştır.
 • Harp sonrasında Osman İmparatorluğu Balkanlarda eskisine göre çok daha güçlü bir seviyeye gelmiştir.

2. Kosova Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kazanması ve Balkanlardaki gelişimini durdurmak amacıyla tarih sahnesinde pek çok muharebeler gerçekleşmiştir. Bu muharebelerde Osmanlı kuvvetlerine karşı üstün gelebilmek maksadıyla birden fazla milletin birleşmesi gözlemlenmiştir. 2. Kosova Savaşı’da bu güçlerin birleşmesi ile meydana gelmiş harplerden birisidir.2. Kosova Savaşı 1448 senesinde gerçekleşmiştir. O yıllarda başarılı ilerleyişleri hızla yükselen Osmanlı kuvvetlerine karşı Haçlı kuvvetleri bu savaşta da mağlup olmuştur. Muharebelerdeki yenilgiler sonrası Avrupalı ve Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı savunmaya geçmeye karar vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu ise Balkanlardaki gelişimini ve ilerleyişini hız kesmeden sürdürmeye devam etmiştir.Varna Muharebesi sonucundan intikam almayı hedefleyen haçlı kuvvetleri, Macar kralı ile yeni bir askeri ordu oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu yeni ordu ile Sırbistan bölgesini ele geçirmiş ve Osmanlı Devleti topraklarına girmiştir. Bu hadise üzerine padişah olan 2. Murat, önelikle Mora bölgesini yeniden almıştır. İlerleyen zamanda ise Arnavutlar ile karşılaşmış ve Akçahisar bölgesini ele geçirmiştir. Haçlı kuvvetlerinin ele geçirdiği toprakları yeniden alan Osmanlı kuvvetleri, bu başarısı tüm dünyada ses getirmiş ve gücünü ispat etmiştir.İkinci Kosova Muharebesi önemi yönünden tarih sahnesinde çok büyük yeri olan savaşlardan bir tanesidir. Osmanlı’nın Avrupa topraklarındaki varlığı bu muharebe ile kabul görmüştür. İslam devletleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığı ve gücü daha da artmış ve Osmanlı kendisini kanıtlamıştır. Muharebede elde edilen yüksek başarı ile Osmanlı İmparatorluğu, 2. Viyana Kuşatması’na kadar oldukça uzun bir dönem taarruza geçmiştir.İstanbul’a hakim kalmak isteyen Bizanslılar, bu yöndeki en büyük desteği her zamanki gibi Haçlı kuvvetlerinden almak istemekteydi. Alınan bu zafer ile Haçlı Ordusu, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı üstün gelemeyeceklerini anlamışlardır. Yani böylece Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul için yardım isteme hayalide son buldu. Bu tarihten itibaren İstanbul Osmanlı Devleti’nin olmuştur diyebiliriz.

2. Kosova Savaşı Nedenleri

O tarihlerde gücüne güç katan Osmanlı İmparatorluğu’na açılan bu muharebenin sebepleri de ötekileri ile benzer şekildedir. Muharebenin sebepleri maddeler şeklinde şu şekilde sıralanabilir.

 • Varna Muharebesi ile bozguna uğrayan Haçlı ordusunun, bu muharebe ile intikamını almak istemesi.
 • Osmanlıyı hızla ilerledikleri Orta Avrupa topraklarından def etme hayali.
 • Papa’nın Avrupa’yı fikir ve düşünceleri ile ve Osmanlıya karşı sürekli kışkırtması.
 • İskender Bey’in üstün başarılarından ötürü Avrupalı devletlerin bu durumdan korkması.
 • Bizans İmparatorluğu Avrupalı Devletleri son kez tahrik etmesi, İkinci Kosova Muharebesini sebepleri olarak sayılabilir.

2. Kosova Savaşı’nın Sonuçları

2. Kosova Muharebesi sonuçları bakımından İslam devletleri için de oldukça önemli bir muharebe olmuştur. Sonuçları maddeler şeklinde şöyledir..

 • Avrupa Devletleri Haçlı Ordusu ile Osmanlı İmparatorluğuna karşı üstün gelemeyeceklerini anladı.
 • Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan destek alma konusundaki hayali son bulmuştur.
 • Balkanlar topraklarındaki Osmanlı egemenliği bu muharebe sonrasında kesinleşmiştir.
 • Osmanlı Devleti İslam dünyasında büyük bir saygınlık kazanmaya başlamış ve ismini daha fazla duyurmuştur.
 • Bu sefer Haçlı kuvvetlerinin İstanbul’u kurtarmak amacıyla gerçekleştirdikleri son haçlı seferi olma özelliğine sahiptir. İlerleyen tarihlerde İstanbul maksatlı Haçlılar yeni bir girişimde bulunmamıştır.
 • Bu muharebe sonrasında uzun bir süre Türkler taarruza Avrupalı Devletler ise savunmaya geçmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu artık  daha güçlü taraf olarak kabul görmüştür.

2. Kosova Muharebesi sonucunda elde edilen zafer ile, Osmanlı İmparatorluğu’nun kendisine olan güveni artmıştır ve bu zaferler başarı kanıtlar nitelikte olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu himayesinden çıkıp bağımsızlığını ilan etmeyi hedefleyen Mora ve Sırbistan Bölgeleri, bu muharebenin Osmanlı galibiyeti ile hedeflerini yerini getirememişlerdir. Osmanlı gücüne güç katmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.