İris | Truva Savaşı ve İris

0

İris Yunan mitolojisinde gökkuşağı tanrıçası veya hızlı haberci tanrıçası olarak da bilinir. Aynı zaman da sembolü gökkuşağıdır. Yerle göğü birbirine bağladığından Zeus tarafından haber taşıma görevi verilmiştir. İris kurtuluş ve hürriyet getiren olarak tanımlanır.

İris, okenausun soyundan titan Thaumas ile su perisi Elektra’nın çocuğudur. Yunan mitolojisinde ki Hermesin kadın versiyonudur. Birçok sanat eserinde gökkuşağının üstün de güzel genç bir kız olarak tasvir edilir. Sırtın da kanatları vardır ve elinde sürekli bir sürahi vardır.  Bazı kaynaklar da İris’in Tanrıça Hera’nın asistanı olduğunu söylerler. İris tanrıçası ışıklar saçarak insanları kötü varlıklardan korumuştur. Batı Rüzgarı olan Zephyros’a aşık olmuş ve evlilikten Pothos isminde bir oğulları olmuştur.

iris

İris’in Sürahisi

İris’in elindeki bulanan sürahi ile okyanus sularını gökyüzüne taşır. Birçok kaynak da ise yeraltı ve yeryüzü dünyasını birbirinden ayıran Styx nehrinden su topladığını söyler. Tarihçi ise Iris’i ölümlüler ve tanrılar arasında önemli bir bağlantı olarak görüyor. Aynı zaman da Yunanlılar ona hızlı ayakta demişlerdir. Bunu nedeni ise tanrıların isteklerini hızlı bir şekil de yerine getirilmesi, yeraltı dünyasına ve yeryüzün de çok hızlı gidip geldiği içindir. Bazı kaynaklar da Tanrıça İris’in ölümlülere yardım ederken insan kılığına girdiği de söylenmiştir. Geçen zamanla birlikte İris haberci olmaktan çıkmış ve daha çok Afrodit’in yardımcısı olmuştur.

Truva Savaşı ve İris

Zeus, Peleus ve Thetis’in evlikleri şerefine bir balo düzenler. Fesatlık tanrıçası olan Eris, çağrılmaz baloya bir Altın Elma gönderir. Altın elmaya not iliştirilmiş güzel olana ithafen diye. Bu not balo da karışıklığa yol açar. Tanrılar Zeus’a başvurur fakat arada kalmak istemeyen Zeus, tanrıları Truva Prensi Paris’e yönlendirir. Parisin hakemlik yapmasını ister.

En güzel tanrıça adayları arasın da Hera, Athena,  ve Afrodit’tir. Paris Hera’yı seçmiştir. Bunun intikamını almak isteyen Afrodit yardımcısı İris’i bu savaşa göndermiştir. Sparta Kralı Melenaus’a karısının Helen’in prens Paris’le birlikte kaçtığını da söyleyen de Afrodit’in yardımcısı İris’tir. Ve Truva savaşın başlamasına sebep olmuştur. Savaş Paris aleyhine sonuçlanmıştır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.