Tarih Kenti

İlk Çağ Tarihi

4 Ağustos 2020

Milattan önce 3500'lü yıllarda başlayıp, 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçüne kadar geçen süreye ilk çağ adı verilm...