Orta Çağ Tarihi

ortaçağ tarihi

Orta Çağ Tarihi

İlk Çağ tarihinin sona ermesinden sonra Kavimler Göçü ile başlayıp İstanbul’un Fethi’ne kadar devam eden sürece Orta Çağ denir. Bir çağın açılıp, bir çağın kapanması için mutlaka önemli bir olay gerekir. Orta Çağ tarihinin başlangıcı Kavimler Göçü, bitişi ise İstanbul’un fethidir. İşte, Orta Çağ Tarihi

Orta Çağ Tarihi

Orta Çağ tarihinin öncelikle önemli olaylarından sizlere bahsetmek istiyoruz. Yukarıda da dediğimiz gibi Kavimler Göçü sonucundan İstanbul’un Türklerce fethedilmesine kadar geçen süreye Orta Çağ denir.

Bu çağ da merkezi otorite güçlü değildir ve devletlerin birliğinin olmadığı bir süreci ifade etmektedir. Aynı zamanda bu çağda Feodalizmin siyasal, sosyal, ekonomik düzen içerisinde olduğu bir çağdır. Orta Çağ da krallarının yetkileri, papalara oranla daha az ve daha sınırlıdır. Yani papalar, kralları görevinden alabilir, istediği kişiyi de kral olarak atayabilirdi.

Orta çağ döneminde en güçlü kurum kiliseydi. Kilisenin de simgesel gücü Papalıktı. Kilise o dönemde en büyük, ekonomik, siyasi ve dinsel gücü temsil ederdi. Bu dönemde ayrıca bilimsel düşüncenin baskı altına alınmış ve bundan ötürü bilim hayatı sönük geçmektedir. Orta çağ döneminin en önemli olaylarından biri de Haçlı Seferleriydi.

Ayrıca Orta Çağ döneminde bazı sosyal sınıflar vardı. Bu sosyal sınıflar;

  • Toprak sahibi asiller,
  • Din adamları
  • Burjuvalar
  • Köylüler

Köylüler kendi aralarında da ikiye ayrılırlardı. Serfler ve serbest köylüler.

Serfler her daim toprağa bağlı kölelerdi. Hiç bir hakka sahip değillerdi. Toprakla birlikte alınıp satılabilirlerdi. Serbest köylüler de istedikleri yere gidebilen özgür köylülerdi. Belirli bir ücret karşılığında da derebeylerin topraklarında çalışabilirlerdi. Zamanla zengin olan, özgür olan kesime de Burjuva denmiştir.

Orta Çağ’ın Felsefesi

Orta Çağda dört temel felsefe vardı. Bu felsefeler Hristiyan felsefesi, İslam felsefesi, Yahudi Felsefesi ve Bizans Felsefesi…

  • Hristiyan Felsefesi: Yaklaşık olarak bin yıllık süreci kapsar. Latince olarak icra edilmiştir.
  • İslam Felsefesi: 6 ve 11. yüzyıllar arasındaki süreci kapsar. Arapça ve Farsça olarak icra edilmiştir.
  • Yahudi Felsefesi: İbranice olarak icra edilmiştir. Fazla yaygınlık göstermemiştir.
  • Bizans Felsefesi: Hristiyan Bizans imparatorluğu içerisinde Yunanca icra edilen bir felsefedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: İlk Çağ Tarihi

Yorum gönder