Bizans İmparatorluğu Nerede Kuruldu?

0

Bizans İmparatorluğu uzun yıllar dünya üzerinde hüküm sürmüş bir devlettir. Her devlet gibi Bizans İmparatorluğu’da bir kuruluş tarihi yeri ve zamanı vardır. Şimdi Bizans İmparatorluğu Nerede Kuruldu? sorusuna cevap verelim.

Bizans İmparatorluğu Nerede Kuruldu?

Roma İmparatorluğu, M.S 300’lü yıllardan itibaren barbarların saldırısıyla meşguldü. Aynı zamanda da içerideki köle ve halk ayaklanmaları da merkezi otoriteyi ciddi biçimde sarsıyordu. İmparatorluğun başkenti olan Roma, gittikçe zayıflayarak coğrafi özelliğinden ötürü merkez olma işlevini kaybetmeye oldukça yakındı. Bunun için farklı bir yol izlenmek durumundaydı.

33o yılında ise Roma İmparatoru Konstantinos, farklı bir karar alarak, bunu uygulamaya koydu. İstanbul’un Sultanahmet bölgesinde yeni bir kent kurma kararı aldı. Bu kente de Konstantin’in şehri manasına gelen Konstantinopolis adını verdi. Buraya bir Grek kolonisi olan Bizantion’u yerleştirme kararı aldı.

Bizans İmparatorluğu Nerede Kuruldu-bizans imparatorluğu

Roma İmparatorluğu’nın İkiye Ayrılması

Roma İmparatoru Theodosios, Roma İmparatorluğu’nun geniş sınırlara ulaşmasından dolayı, ikiye ayrılması yönünde bir karar aldı. Her iki bölgeyi oğulları arasında paylaştırdı. Batı Roma İmparatoru Honorius, Doğu Roma İmparatoru ise Arcadius oldu. Bu gelişme sonrasında Konstantinopolis, Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti haline geldi.

Ayrışma sonrasında Batı Roma İmparatorluğu 81 yıl daha dayanabildi. Ancak M.S 476 yılında tamamen yıkıldı. Kuzeyden gelen saldırılara karşı koyulamayarak, Roma şehri işgal edilerek talana maruz kalmıştı. İmparator Konstantin’in 100 yıl öncesindeki tahmini doğrultusunda Batı Roma İmparatorluğu’nun devamı Konstantinopolis’ten devam edecekti.

Doğu Roma İmparatorluğu Neden Bizans Olarak Anılır?

Doğu Roma İmparatorluğu’nun Bizans olarak anılması Yakın Çağ’a kadar dayanmaktadır. O dönemde yaşayan tarihçilerin bu imparatorluğa Bizans adı verildiği söylenmektedir. Aynı zamanda da İstanbul kelimesinin de Byzantium veya Byzantion isimlerinden ortaya çıktığı da bilinir. Bizans İmparatorluğu’nun ismi uluslararası tarih içerisinde Byzantine Empire olarak da tanımlanmaktadır.

Bizans İmparatorluğu hükümdarları tarih boyunca kendilerini Batı Roma İmparatorluğu’nun mirasçıları olarak görmüşlerdir. Bu imparatorlar aynı zamanda da Roma Sezarı olarak da anılmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Konstantinopolis’i fethetmesinden sonra da bu anlayışın Osmanlı padişahlarıyla devam ettiği de söylenmektedir. Bizans’a son verilmesinden sonra bile Bizans kültürünü yaşatan İstanbul halkının Romalı olarak adlandırılması durumu yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde de Roma İmparatorluğu’na kökleri dayanan insanlar ise Rum olarak adlandırılmış ve mübadeleye kadar İstanbul’da yaşamaya da devam etmişlerdir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.