Batı Roma İmparatorluğu Neden Yıkılmıştır?

Batı Roma İmparatorluğu Neden Yıkılmıştır?

Batı Roma İmparatorluğu çok geniş sınırlara ulaşmış olmasına rağmen tarih boyunca kurulan tüm devletler gibi bir çöküş dönemine girmiş ve yıkılmıştır. Şimdi Batı Roma İmparatorluğu’nun neden ve nasıl yıkıldığını detaylı bir şekilde inceleyelim.

Batı Roma İmparatorluğu Neden Yıkılmıştır?

Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışının temel sebebi Germenlerin büyük isyanı olarak görülse de sadece bir mağlubiyet olarak adlandırılamayacak olan komplike nedenleri de bulunmaktadır. Basit bir biçimde ele alınmak gerekirse;

  1. Kavimler Göçü ile beraber devamlı olarak gelen ve güçlü saldırılarda bulunan kavimlerin yarattığı ciddi hasarlar
  2. Kölelerin oluşturduğu ekonomiye fazlasıyla güvenme
  3. Son zamanlardaki harcamaların hazineye yansıması
  4. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yükselişi
  5. Hükmedilen alanların genişlemesi ve askeri harcamaların artması
  6. Siyasi yozlaşmalar
  7. Politik sistemin eksikliği
  8. Hunların saldırısı ve barbarların Hun çatısı altında toplanması
  9. Hristiyanlığın yayılmaya başlaması
  10. Roma ordularının zayıf düşmesi ve yıpranmaları

Roma İmparatorluğu Nasıl Yıkılmıştır?

Roma İmparatorluğu, sürekli olarak isyanlarla uğraşmak durumunda kalmıştır. Hem Avrupalı barbar kavimlerin hem de doğudan gelen göç dalgasının etkisiyle askeri anlamda ciddi olarak zayıf düşmüştür. Öte yandan siyyasi yönetimde düzenin kurulmaması da nedenler arasında yer almıştır. Ancak Batı Roma İmparatorluğu’nun kesin olarak yıkılmasına neden olan olay Germenlerin isyanı olacaktır. Germenlerin İtalya’nın içlerine kadar girmesi ve yağmalarda bulunması bu imparatorluğun sonunu getiren eylem olmuştur. Germen Kralı Odoacer’in Roma İmparatorluğu içindeki Germen askerlerle beraber hareket ederek, Batı Roma İmparatorluğu’nun sonunu getirecek harekette bulunmuştur. Böylelikle Roma kendi askerleri tarafından yıkıldığı da söylenebilir.

batı roma imparatorluğu harita, batı roma imparatorluğu neden yıkıldı, batı roma imparatorluğu tarihi. batı roma imparatorluğu nezaman yıkıldı

 

Batı Roma İmparatorluğu Ne Zaman Yıkılmıştır?

Batı Roma İmparatorluğu kaynaklara göre M.S 475 yılında yıkılmıştır. Bu imparatorluk çok geniş bir coğrafyaya hükmetse de, tüm bu coğrafyada yıkıldıktan sonra kargaşa meydana gelmiştir. Roma hakimiyeti içinde bulunan toplumların başıboş kalmaları ve adeta çağlar gerisine dönmeleri söylenmektedir. Bu yıkımın etkileri tüm Kuzey Afrika ve Avrupa’da hissedilmektedir. Uzun yıllar boyunca devletleşmenin görülmediği bölgeler meydana gelecektir. Zaman içerisinde Avrupa genelinde şehir devletleri kurulmaya başlayacak ve feodalite evresine geçilecektir. Roma’nın aydınlık yüzünden Orta Çağ’ın karanlığına doğru adım adım insanlar ilerleyeceklerdir. Bundan dolayı da Avrupa’nın karanlık günlerinin temel nedeninin Batı Roma İmparatorluğu’nun ortadan kalkması olarak ifade edilmekte ve tarihçiler bu konuda hemfikir olmaktadır.

Yorum gönder