1830 İhtilalleri | Sebep ve Sonuçları

1830 ihtilalleri, 1830 ihtilalleri neden ve sonuçları

1830 İhtilalleri | Sebep ve Sonuçları

1830 ihtilalleri dünya siyasi yapısını derinden etkilemiş olan bir akım olmuştur. Bu akım ile birlikte insanların düşünce ve davranış yapısı tümüyle değişmiştir.

1830 ihtilallerinin çıkış noktası Temmuz Devrimi olarak da adlandırılan bir olaya dayanılmaktadır ve bu olay Fransa’da meydana gelmiştir. Fransa’da halkın başarı elde etmiş olmasından sonra bu ihtilaller sırası ile başarılı oldukça Almanya, Polonya, İspanya, İtalya ve de İngiltere’de de etkilerini hissettirmiştir. Fransa, İspanya ve Belçika’nın liberalizm hareketleri büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. Liberalizm akımı sayesinde birçok ülke bağımsızlığına kavuşmuştur.

1830 ihtilalleri, 1830 ihtilalleri sebep ve sonuçları

1830 ihtilalleri ile hükümdarların birtakım hakları ellerinden alınmıştır ve bunun yerine milletlerin özgürlükleri hakim olmaya başlamıştır. 1830 ihtilalleri İngiltere ve Fransa’nın işçi kesiminin siyasal hayatta özgür bir kuvvet olarak doğmasını da sağlamıştır ve Avrupa’da bulunan ittifakların çözülüp yerine yeni gruplaşmaların meydana gelmesine neden olmuştur. Kısaca özetleyerek olursak 1830 ihtilalleri, orta kesim halkın daha rahat ve özgür bir yaşam sürmelerine zemin hazırlamıştır ve ülkeler bağımsızlıklarını kazanmıştır diyebiliriz.

1830 İhtilallerinin Çıkış Sebepleri Nelerdir?

Napolyon’dan sonra Fransa’da monarşik bir sistem kurulmuştur. Bu monarşik dönemin kralı X. Şarl ile başbakanı olan Polinyak, halkın özgürlüğünü kısıtlayıcı birtakım önlemler almışlardır. Bu kısıtlamaların en önemlisi ise basın kısıtlaması olmuştur. Daha sonra Viyana Kongresi’nde alınan kararlar yürürlükten geçince, bu durum halkı çok sinirlendirmiştir ve ayaklanma başlamıştır. Liberal olarak tanınmış olan Lui Filip ise kral seçilmiştir. Fransa’da başlamış olan 1830 İhtilalleri ardından birçok ülkeye de sıçramıştır.

1830 İhtilallerini Etkileyen Akımlar Nelerdir?

 • Liberalizm ve Cumhuriyetçilik
 • Bonapartizm
 • Ekonomide Liberalizm
 • Dinde Liberalizm
 • Yunan Dostluğu (Philhellenisme)
 • Sosyalizm
 • Romantizm

1830 İhtilallerinin Sonuçları Nelerdir?

 • -Fransa’da halkın kısıtlanmış olan birtakım hakları geri verilmiştir ve yönetimde liberal kesimin etkisi artmıştır. Yeni kral ise anayasaya tamamen bağlı kalacağına dair yeminler etmiştir.
 • -İngiltere’de yapılmış olan seçimleri liberal kesimler kazanmıştır.
 • Belçika, Hollanda’dan ayrılmıştır ve bağımsız bir ülke haline gelmiştir.
 • İsveç ile Norveç birbirlerinden ayrılmıştır ve bağımsız devlet haline gelmişlerdir.
 • 1830 İhtilalleri sayesinde Avrupa’da liberal milliyetçi akım iyice güçlenmeye başladı.
 • Avrupa’da orta sınıfa bağlı olan insanlar, birtakım haklar elde etmeye başlamışlardır.

 

Yorum gönder